Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd:Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CIESZKÓW

  W dniu 2020-02-03 o 09:26, UG Cieszków pisze:
  >
  > Dzień dobry.
  >
  Udzielam odpowiedzi na przesłany wniosek.
  >
  >
  >
  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  > Data: Mon, 03 Feb 2020 06:54:18 -0000
  > Nadawca: sprawa-17795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do: sprawa-17795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat: sekretariat@ug.cieszkow.pl
  >
  >
  >
  >
  > 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  > dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  > o samorządzie gminnym? Nie.
  >
  > 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  > _a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  > informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) ___
  > b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  > przed jego przygotowaniem
  > c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  > d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  > gminie osobą/osobami
  > e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  > f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  >
  > 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  > będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  > wszystkie możliwe odpowiedzi):
  > a) nie informowano o tym mieszkańców
  > _b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  > Informacji Publicznej_
  > c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  > samorząd
  > d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  > e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę
  > lub wójta/burmistrza/prezydenta
  > f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  > nieprowadzonych przez samorząd
  > g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  > podczas spotkań z mieszkańcami
  > h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  > Prosimy o opisanie w jaki.
  >
  > 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  > gminy? Wszyscy.
  >
  > 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  > raportu o stanie gminy? Nie zabierali głosu.
  >
  > 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  > stanie gminy? Nie wypowiadali się.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: sprawa-17795@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  >

  --
  Z poważaniem : Władysław Szydełko Sekretarz Urzędu Gminy Cieszków tel.
  71 384 81 02 wewn. 44 Treść tej wiadomości zawiera informacje poufne lub
  prawnie chronione. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości,
  prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.
  Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Cieszków, ul.
  Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków. Kontakt z IODO:
  sekretariat@ug.cieszkow.pl, tel: 0713848102. Pani/Pana dane osobowe są
  przetwarzana w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze, w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą
  przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Cała treść obowiązku
  informacyjnego znajduje się pod adresem: www.bip.cieszkow.pl

  Załączniki