Instytucja: 

JEŻÓW SUDECKI

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Zapytanie publiczne z dnia 3 lutego 2020 dot. Mieszkańcy i Radni wobec raportu o stanie Gminy przez None

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie publiczne z dnia 3 lutego 2020 dot.
  Mieszkańcy i Radni wobec raportu o stanie Gminy przekazuje:

  Ad.1. Nie podjęto uchwały w sprawie szczegółowych wymogów raportu.

  Ad.2C - Raport napisała jedna osoba w oparciu o materiały źródłowe
  przekazana z poszczególnych stanowisk pracy.

  Ad.3B Zostało odczytane na Sesji Rady Gminy , a tym samym w związku z
  transmisja Sesji udostępnione medialnie . Ponadto znajduje się bieżąco w
  BIP Gminy Jeżów Sudecki.

  Ad.4 .Pojedynczy Radni . Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji są
  dostępne na nagraniu - dostęp do nagrania przekierowanie w BIP .

  Ad 5, 6. Prawdopodobnie nie wystąpiły takie przypadki. Niemniej jednak
  szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji są dostępne na nagraniu -
  dostęp do nagrania przekierowanie w BIP .

  Ewa Nidzgorska

  Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  tel 757-132-254 w.130

 • FW: Zapytanie publiczne z dnia 3 lutego 2020 dot. Mieszkańcy i Radni wobec raportu o stanie Gminy przez JEŻÓW SUDECKI

  Ewa Nidzgorska

  Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  tel 757-132-254 w.130