Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  Urząd Gminy Kamienna Góra w załączeniu przesyła odpowiedź na
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 03 lutego 2020 r.
  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem
  Justyna Ferenc

  Urząd Gminy Kamienna Góra
  Al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra
  tel. 756106292
  fax. 757442857
  e-mail: urzad@gminakg.pl

  >>> <sprawa-17682@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 03.02.2020 07:50 >>>
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  publicznych:
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  o samorządzie gminnym?
  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej
  instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
  podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.
  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?
  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?
  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  na adres: sprawa-17682@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji
  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  Załączniki

  • OdpowiedzOS.1431.5b.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Odp: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KAMIENNA GÓRA

  Urząd Gminy Kamienna Góra w załączeniu przesyła odpowiedź na
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 03 lutego 2020 r.
  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem
  Justyna Ferenc

  Urząd Gminy Kamienna Góra
  Al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra
  tel. 756106292
  fax. 757442857
  e-mail: urzad@gminakg.pl

  >>> <sprawa-17825@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 03.02.2020 07:54 >>>
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  publicznych:
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  o samorządzie gminnym?
  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej
  instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
  podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.
  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?
  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?
  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  na adres: sprawa-17825@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji
  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  Załączniki

  • OdpowiedzOS.1431.5b_5kOtYBO.pdf (nieskanowany) Skanuj