Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna - raport o stanie gminy Karpacz przez None

  RM.0004.18.2020.1    Karpacz, dnia 5 lutego 2020 r.

          W odpowiedzi ma Państwa wniosek z dnia 3.02.2020r. o dostęp do
  informacji publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy, zgodnie z art.
  1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) przedstawiam, co
  następuje:

  ad. 1   tak

  ad. 2   a

  ad. 3   b

  ad. 4   5 radnych

  ad. 5   1 mieszkaniec

  ad. 6   1 mieszkaniec.

  Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza Tobiasz Frytz

 • Poprawiona informacja publiczna-Karpacz przez None

  RM.0004.18.2020.2                                                   
  Karpacz, dnia 6 lutego 2020 r.

          W nawiązaniu do odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia
  3.02.2020r. o dostęp do informacji publicznej dotyczącej raportu o
  stanie gminy i udzielonej przeze mnie odpowiedzi przepraszam za błędną
  informację dotyczącą pkt 1 (Rada Miejska Karpacza nie podejmowała
  uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie
  gminy. W związku z tym odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w ww.
  wniosku brzmią:

  ad. 1   nie

  ad. 2   a

  ad. 3   b

  ad. 4   5 radnych

  ad. 5   1 mieszkaniec

  ad. 6   1 mieszkaniec.

  Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza Tobiasz Frytz