Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOWARY

  Dzień Dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  03.02.2020r. uprzejmie informuję:
  1\. Rada Miejska w Kowarach nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  o samorządzie gminnym.
  2a). Nad raportem o stanie gminy pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i
  składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej.
  3\. Społeczność lokalną informowano o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można
  zabrać głos na temat w/w raportu, w następujący sposób:
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej,
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd,
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta
  /burmistrza/ prezydenta,
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd,
  g) informował wójt/ burmistrz/ prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami.
  4\. Jeden radny zabrał głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.
  5\. 6. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu oraz nie
  wypowiedział się w debacie nad w/w raportem.

  Osoby wytwarzające informację: Ryszard Rzepczyński/ Zastępca Burmistrza, Anna
  Jabłońska-Zub/ Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej.
  Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta Waligóra/
  Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarządzania informacją.

  Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1 Maja 1a
  58-530 Kowary