Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • raport o ..... przez None

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

  Ad.1. Rada Miejska Legnicy nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;

  Ad.2. a;

  Ad.3. b i c. Zaproszenia na sesję były rozpowszechniane wraz z porządkiem obrad, jednakże nie zawierały one informacji nt. sposobu zabierania głosu w tej sprawie na sesji;

  A.4. W trakcie omawiania raportu podczas sesji w dniu 24.06.2019 r. głos zabrało kilku radnych. Przebieg sesji jest dostępny na stronie Urzędu Miasta w BIP-ie, w zakładce Transmisje z sesji Rady Miejskiej;

  Ad.5. Nie zgłosili się mieszkańcy aby zabrać głos w debacie;

  Ad.6. j.w.

  --------------------------------------------------------------------------------

  ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Urząd Miasta Legnica
  pl. Słowiański 8
  59-220 Legnica
  tel. 76 72-12-174
  fax. 76 72-12-115
  e-mail: zwroblewski@legnica.eu
  www.legnica.eu


  Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
  SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT