'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBAWKA

  Twoja wiadomość

  Do: lubawka@lubawka.net.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-03 07:56

  odczytano w dniu 2020-02-03 08:01.

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - raport o stanie gminy Lubawka przez None

  Witam,

  w odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta Lubawka w dniu 03
  lutego 2020 r. przesyłam skan odpowiedzi.

  Pozdrawiam,

  Pozdrawiam
  Elżbieta Wołowiec
  Urząd Miasta Lubawka
  tel. kom. 516-322-887

  <http://www.lubawka.eu/> http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

  Gmina Lubawka
  Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
  Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu>
  lubawka@lubawka.eu
  Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

  Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje
  stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali
  Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę
  i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i
  posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte
  sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
  jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
  pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu>
  iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia
  zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6
  ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na
  nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług
  poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie
  własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com

  Załączniki

  • image001_WAL8lLi.png (nieskanowany) Skanuj
  • wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej_-_odpowiedź.pdf (nieskanowany) Skanuj