Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Wrocław

  Return Receipt

  Your Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  document:

  was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
  received
  by:

  at: 02/03/2020 10:34:27 AM

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosobowe

 • informacja publiczna_PP2906706 przez Wrocław

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  dotyczącej zasad sporządzania Raportu o stanie Wrocławia,
  załączam Państwu pismo

  Z poważaniem
  Małgorzata Klarczyk

  tel. (71) 777 78 95

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, Polska | Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.wroc.pl | Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: wymiana korespondencji w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO) | Informacje szczegółowe: http://bip.um.wroc.pl/daneosoboweJFIFHH}ICC_PROFILEXKCMSmntrRGB Lab 
  2acspMSFTKODAsRGBKODAA2B0D4bXYZxbTRCnj
  B2A0ϘjcprtGdmndLgdmddkgXYZ gTRCnj
  lumi4wtptHdesc\zrXYZrTRCnj
  vuedFview4$mft2g6Q O
  (

  -W
  kI

  \ !#$X%&()A*x+,./I0{124
  576d789;<6=^>?@ACD:E\F}GHIJLM5NQOmPQRSTVW
  X3YIZ_[t\]^_`abdef'g6hEiSj`knlzmnopqrstuvwxyz|}~
  
  !$')*,-....-,*)&$!
  
  ٢ѣʤ¥wlaVK?3'
  عʺpaQ@0ɶʣˑ~kXD1
  ն֡׋v`J4
  {cJ2hM3vZ>"uX:
  g6Q O
  (

  -W
  kI

  \ !#$X%&()A*x+,./I0{124
  576d789;<6=^>?@ACD:E\F}GHIJLM5NQOmPQRSTVW
  X3YIZ_[t\]^_`abdef'g6hEiSj`knlzmnopqrstuvwxyz|}~
  
  !$')*,-....-,*)&$!
  
  ٢ѣʤ¥wlaVK?3'
  عʺpaQ@0ɶʣˑ~kXD1
  ն֡׋v`J4
  {cJ2hM3vZ>"uX:
  g6Q O
  (

  -W
  kI

  \ !#$X%&()A*x+,./I0{124
  576d789;<6=^>?@ACD:E\F}GHIJLM5NQOmPQRSTVW
  X3YIZ_[t\]^_`abdef'g6hEiSj`knlzmnopqrstuvwxyz|}~
  
  !$')*,-....-,*)&$!
  
  ٢ѣʤ¥wlaVK?3'
  عʺpaQ@0ɶʣˑ~kXD1
  ն֡׋v`J4
  {cJ2hM3vZ>"uX:
  v%ZkXb
  :#X
  ,PYWHͦA
  %;5$U24+?-1޶L'Z8Y ?fe
  F*rL

  0v
  :yq}{|ssujHQ7a#XP\ nHx%@+E
  9d1/2
  7
  #*=*#Ce
  I1P±&loƅ}sA|)
  xEr~6i4"L`%IW)\N-5F>2JU>57K46d<.BB'IGʹ}MS})]gb)iˍG*l+pY{H-uCq/zhG1pE^4WU7qM;|Dq?k<D.3H,Nx$AS`
  Xݸ$8bѝx8dk9vf:4i;Emrzg<rIp>wg`@}]C`bTFjKI֑BM*:YQ1V$)Zҫ!_G^@H_HuaIc`IfJjyLNoTpN
  tf|P!z]
  RSU^JX#A[8_S0Bcҡ'h& WYW@Z1W[
  W]X`DYpcZgx[lbo"]qe_w\!a}Rd{
  Igf@qjL7n
  .q|&+f<UcfkU fV䡼fX^g}Zth,]4Ki`'j.dwkirnAm,ndotd[:q@zrQsHvq>?Wyt6N|v-kusPuQ9uRvS9vzTw WAJwZ+yx]Iyav{,fma|kc~qJZVw<P}rG>Lpc5,KӄLM3.N7OQT
  ^W)QZit^vcl[hb"n8Ys#tO`z.F׀=KGnGL
  HsǔQIP۔JL7jN\b+QȖT+ʗW~\u m`kebk+XpOvEBݿC1CCuMC\yDzEJFHנK&MQ0T}Y
  t?]jba7Bh#W%mN0R>Mf>~?̲?ٲ@%AmCEEgGWJ.3N85R|ʸ^V6s^Zi޻-_`VeV9ȳ: ƍ:f
  :;ŻB<޶˜>LX@ËBD.Dٗ>G؎\KB9O{SOr}RWh\_v5+k5p˄5X6@$*6d7|ѯ942:˯҆<_?

  AyԉDԍpHN\yL,{ פPhqTh
  0#0q1 ~11˘V23Ǫ3¸42"5#7[
  9n;ݞkU>#AӌE\~IAz)GMpɆhՉ:xcnZd
  [SKID$ I=&63-
  /W3(:!@GJ£KMƪ
  }~VA vc8lvceZ
  l2R]"J<'Ba-5:2ū3N8,>~X$D
  JľyQ
  
  +t
  w=R
  z~ C}tv"4j$
  a'ˍX+eO/xG3z?]8ʥ7o=/CO(#H NfT/+im+o{,q-u&|.y^s0~gi{3$`
  5V902N<ޖdEe@<EZ4J\,O
  $TG
  DY:gH:qi
  C:jЍt;mp<p{N>
  uaq?zh@A.^D;UGLJCN/; Rr2W*\["J`|n`HaݣI3cIduJfJiKm<z3MTqpO vg&Q|]S~T\V?K1YX>B4\ŕ9f`0dr(ThѨ
  W\
  X]|Xa^X`TYnbZEeれ[\iy,\nJo^askf`Vy\bSAe/?Jh@kB#7n/0rz&fWjgX1hgSY
  gZSh*\dh_+ibzjfox/l0jnmpe#ou[q{R7tHHv?y6}=
  -vRqev*SvXSبSvU5wVwXxP[ĉy;_3zZc:w;{gm}Fld/rZZ*x1Q9}~MG܆>5{#MCNHiNDODžQ(sSFUևXz\`vK<dlʌic@o!YtPBzFܕ<-=HHúcI8IijJKӨdMvOR*\UF SX~șx]u^akޜRfbU
  kXΟqOQ wEqDpDgD߹E$F{eHI'eL,N2R"&U}ߩ
  Ytt`^jcalhWsnuNd?K"?@
  @%AسpBӯDnqNFoHܘ+K\|OC}R|Vs[j
  s`t`eV::Ư;CA;B<„=5?F@C
  nEf/HKaO|?SrɏXi&]n_5͉
  64ˢ
  6w:7Cd7ў89SI;=ҿ=qO?ABhEyըH턀ְL{-Pq*Uh@,1I>:1ЌJ1Ιd2=˴234ڼU6DA7>:<x??UBeAE郞LIzHxNpJ}< T
  {
  q
  gp@^_DV$HN<
  zF#HA?;),8/>05s);º"B&
  H7Oiy*}\yJqyoݐVfJ
  픷]?!eT%Ş5L0*h
  D
  /i<K44:G=-7@ %EX
  LR(6 v|!+}N"#Jvu%l'lc*MZ^-Q1[H5ܠ@:8?|T0Dr)J-t!OѺZ6U&-s@.<u\.w6</y}1}th2ށj5an7ƌmX6:"O;>wFBj=F5KS,-P6%UV
  Z_g;la7<!m;<oAw=Fq>Ft|X?xrAV}diCCs_EKVH܎6MjL$DDOȚ[;Si3[Xb+\?"a^J2e¤,J|f؜\JhzK]jNL"lZM.p6zNtfqwP2y9gR6~^qTRUWHVKZTB]:
  ac1ce\6(iS X_Y
  `8Yba.Yc?Zje:[>h{+\Ql$y]pupF_Ku\fa:z];cwSfJhތArl
  8}ovy/s+'
  gZ'gZh"[hy\h^iah4jdkhbxllo,nqepgw\
  r|RtI]w@*zv7}ٕ.0vTvU8IwUwIWwX@x>Zޓx]8y`
  zdw|QiJn!}n:ds[yNQMH>>k5ׅOcYO鲓P3QRVTW,]ZCM]w
  masvem Kjcp2Z
  uPA{G/=ߔJQJķKL?.LWxMO'N_PSOVRZ^*u=bl'gbylYfrOxdF*EYE٤
  F2¤7F]uG????IU<K"dM_'zPqNS=eJV~oZt_yk3@daaiX"o5N@uP
  @߳#A2$HAһ2B
  C˴+EGɵ?IaLOzS}/WsúJ\UjCa9`mfrW2;+;@<Fka<‘=*>b'@ÓAب2CĻF|Is]LͅaP|BȊTrY<iVP^_@6ͬP7b7jɛ7hѩ8
  9.:ζ{ҍ<^f>Fӓ@k=C2F<IMx{W
  QqkV+hkj2]w2TЬ2κ3
  34=57d8z:ʧ=/?C|FJhznNqRE[Y.vz-l^czۢCZ
  ]R-"J'CB7,:2{3+8K+>De$D`N
  J>P3Ќ
  H
  }*

  sr ,i"Әp`&
  UW)͠N.F2C>76<޲&/BZ'H (MRSæ%
  ~%i&r'FyE)3So+P
  f -E\1S4K
  8B=:oAլ2nFڱk*L
  ?"QsW9
  1
  {
  41|_2%}׉H34@vx5冮l7ca:Z={P@ޚ0H&D?Hǥ7'M<d.Q&V#\(r>Kr>sݗ?u*?w#8@y}A}Kt[CljE
  aIHAWJېNNZEQ=Uj4Y,%^A#bL'k$*LolsLm7MHn{NqSO
  tm|1PXx6rQ|iS쁍_V9V4X݌L[֒iC_#`;ba2Rf_)jЪP!oZpd4iZeZe[Ugp[i)\l=
  ]oz_sq7`x7gb}I^%dʂTgJKnj|BHm29Jp0ut='h]ͭi*^}i`_MGi`j2bWjdkglkFysnoqoot!fbqyF\s~SjvJx@{7~ɗ.wWϲCwXexYCxOZ)-x[y@]y`[zc{gDxE}Gkn~pJe6uw[{R7HՇv?>6gR ʆRS8
  T%dUxևW?
  qY3\TɊ _>cw)gmld
  qZwXQ}'Gk/>\|L\M$MNj1OQ
  YS
  VUXęz[_vdQlmic"nMY
  sP+yFyGcGĽ-H6H赵IjKDWMæhO4Q֐ҧTǨX|~\|uV`keb
  jX^p]OB>ėB(BnC~ DtWSEG2/I"KzN@YQuϸXU}~Y$t]jFbgagW”=3<¥=}º=ī>`
  ?'mK@6àA
  CNzđEgh2GJɎNQ|Us KZXi_'`Ѭ8<ѻ8~89HƢ9WN:ҙ<#=n?A̟ԦDjmGiSJ˄YN{؃Rr+W'h3VҎ334E&4Y5+6ԽL86Z9:;Jp>K!A.D
  /GK_z
  Oq:!wl|
  r
  i)!~_$ԧV(NT-F1)>6δ62<$d.A$'
  GsMZS`ǰl"L)"F#Ɩ*$w&nD(d+[/cR2ȧ/I6)A;B9k@fl1E)J".PV=Jf*+u
  ~,.h-|.;s&0a(i2`5{V8ӠM<
  EN@<E'4Iβ,Nѷ]$T
  .Y}~56c677T8uHy69Go;f>:\@cSdD*
  JiGAK9#O0Tn(Y; ^C
  Az3tB{B|)C}ljSDE9vzFņulHcRJYMPP!GT
  p>W6[ƩA-`%cd
  ENqȦO%rOvs1Ou
  Pw5Qy}R}
  tSTrjVSwa3XUW[N{]E\a*<jdD3hw+
  l"\i\j?]kM]{lݖ^nz^q&r_t2|a"wrb|hd_pfUi0Lk֐Cxnޖ:or.1uât(jbЮjcpxk$d-EkweRkfli

  mkkۃnyo,zos
  qqMwlgts|A]u*wTswKz
  A|8!/y-\#yR\y]Sy^Rz(_za{dd|Eg}Zjy+~no+s"fx\}[S.I@bk74U߷kVXV诵HWǪDYZ؉\ޓoe_ObSif]wꍵjnh7odېt[QymQҕ
  Het?O喢PXPյ4QS;R*T,
  VXrb[Jh{^)bevfm=dkGcpMZ'uP{FG4`J>mwJK K3LOMݦOKJQƚTQ^WOTZ^u.bl"gbRlY
  ,rOJD^EvEsشF
  FǵH{IkKoM-BPiaSJW}<[t_^kdai
  WC?lɕU?sj@
  Ê@ùASB[
  NCWĹE`>GlIژIƝLi|OG~S|ɤWs[j
  c``G:73W:wNi:%҆;<ү;¬<սV3>Ӓ?AbEԕC>F$eItLhKP{T(raXi
  T5a5U%r546Q6f7ux%8z9;a=?;BtE^HSfLzPq#oe$$ݣ&y'%o0)e,>\F/ڬSC3J7B
  <(%9@1F/*-Kg"PĖVa*ř+$o,+˜9,̝l}
  .8s?07i2u`5KV8M<PE@@l<<D4I,N$S
  Y[)1Ǔ2=ct2˕;3
  4ޘMwR6m8bd;Z='QAYHE ?I187M/TRS'LWH.o\v; 3;;̏D< %=|?
  _r@ǕLiEB阳_EqVkH_MKKDbOY;SY036W*\9"a
  WF,1F{Fك”GlH@䂺I^Hy,JΌ;oLeN\qQ9S
  TIWI^AZѦU8<^b/bʰy'Dg. RjyJMRyRzÚ9Sn{7T}[UV4v|WKlYw3cL[Y^;Pv`Ę4GEc֝a>?g75ej,nѭ~$5_|pԫ_qr_r-`PsO`t3aw
  2by}c|tLePjga%i%WkNHn'E
  q?;tO3wͤv*=m
  hmIixm}j!mk&nBlnnwoq]pt{qwrusv{hu6 _Sw9UyLn|
  {C&~ܕ90{$a{Hb{sb%{c |d՝|f}Mhӌ~)k8nz_|rpځvgJ{i]hT;݅JϊPAA}8HqZB[[\g2@]_!ӋEa$ncfVj
  xBmokrPeܒpw\OZ|%R͖}I\ڇ'@T"
  Tn+T\UVX!əY͚#\+=^܊Ebew9inn
  d]r[<xQ}P}HM
  NNHN:OZާ1PEAQS }U#ͩ(WZo]ά
  awvcSeljcVnnYɲCt,PDZH
  ňnH\
  HhIJ~J
  ^(K9(L
  Ny3PѸKSD"VG
  Y~>]u:akfNb.k5X2B\CBXBņxCxħD3QE2;F~ťH
  m)J_LuDžO3bRUbU}ʆYt
  ^jAba<Ο*=̼<=bʔX=eӂ>Ӻ?d@cByCѨdE
  HtKR״NظR+|zV"s
  'Zqi7y5
  7ц-7ϖG8^̵l89:Ҿ4<%W=ů?
  A_D*GJN{qBRr-
  ..>|.٨./ȨP1
  ue2ૅk5gb7ǯX:(O>xFBk>EF35KT-P7%UWť
  )ZO3r䞼3d@4m
  5@w6n2x8n:e,<no[?J;RBOIF:@J@!8XN0S;'Xb ]<JM9pǡ;9՛P:N
  ; <Q|=|"r:?F`hAw^D UG[LJtCN2;RE2V*M[I":`+OAHAⓖBIA
  BH CϖEvFm
  H}cJɡZ MtPP~uGS⬅>W6'[-_%ed
  GKwLxKݞLL)M\Nb|jOrrQW\iSQ_UqVXML[MC^R:bD2&f0)ja~!BVÁCrVѣ>WFyW~XWY1܂ZMGy%[1o]^e_[`\ZaRdFIg2@jl7m猪.q&5cxacCx秷c~ycz}da{ݒYe}`fg1v~h+ljNcIlGYnPUqiG sp=w4ze,poapBp_Pptp:pqנq2sqt֐Crw/sy}t|tGv5jw愎a
  y׉W|
  N&~Dҁ?;;2}gD}hQ}h׬~3i~jԟRlh2nnspMs{wSrbH{3hυ}_=ބ$ULCiUB
  9`XV`a8
  aa\cdu[fNh֎kXnz<Ar1pvCg']z]=TUJA8YAYaZ
  -Z
  r[\ٛM^`VcAaf6%ixmko8aqev6\{
  RPI,R٨BR޿\SASڷT$UyWi YO[}^R oatŭewZhmذ>mDdKqZvQ5L*<LtԶL" MW=>N
  !O-Pָ\RET]VؑܺvYǻn]~`vdlAi cmYwhFʭyFQȏōF(ŭG
  ¥GѽHƸ>nJK#YMzOȲRbɍUgʊX~Iˬ\t`k[`e*a-@-+<@iIN@$jA"ԓAõBeC%rE+FdrH+KbN)ؼQMtپT}"Xs)\j4:{Ӳ:":;;Y7`;P<g='?@
  BzD?NG>J#Mb\P|*Tr8
  8q 8vR9 :{<1Sq>h@F^qBUE~KIr:C
  M@-:zQcN2UÖ)Z!_vʂ<=

  d=}>-9?(@~G@{tjB+SjD?baFWIrN\LӶbE_Pl<TZ4Xb+]#aǴAiB
  ӜYBqRCC/E+wCFum{HcJ1ZMM
  PP.GS?W6R[-`
  %dĈ
  gHuII]k5I:YJbKǞ{7M(qvNޣ.gP^,SVTVGKY4Bw\9``0dh(|h /Q?yQΒFR
  ='RSDDT1ڀ%UdvxVJlXc ZԡTY]JP8`Gc.=f5jIR,rnA#[`\ԥ\[^\‹4]Wf^"_)|H`s}rbchcߘ__fXUh}QLk?CNnM:Aq1^u?W(g^WgǩgāMRh

  'hHiF؋j'ւkAFy l(on4vep(\Lr94RtIsw[#@9zT7#}.4swx/sw8txb7tYy(tzDuW{Òqv}dwx.vyl{.cI}
  Y,P?F߄/=4~nπoWoή.ApEqrtƐNw-y}ʅ|tD Nj:aW
  N
  D;`2fܺOg8 rg*hQ׎iG;bjlAHnWozp؅?s{ؓw#rS"zh
  _,UNL#ZB_4!_?_%n`[akIb)d):"fhkŸk)nRzqpzug
  z#]x~S䃱Jn#Wت9XBSX|Y,̪Y=[q\|^B묝`i@eb<Segi=xlo
  qe~u~[pz=RbsQ
  QYĸQ
  R.+R<S깘U4ֺVӤ X͛P[& ]Խ`.d{w phWmldoqZJsJXK1Kv_L.ǝMNErWOQsS~,V>Y!\b7
  `u_clIhCbՆD8ՕDrէDE"ȰEp#F%lGI:J/LiN[*Qn TGX})[tm_k8>)OF>]ңV>зo>?@MAH;XBD
  <:EݩTHzJwBBMDG'Ph+S|NWsUBWSB&CWCDIEóUx
  GKn,I0JdnKt5ZNfQQH^Tu?qX%f6\%t.6`mȩ%d
  F.%F|uF۬ԗGniHB>I_\z6JϰpZLfN\Q:STwJWWJLATZҿV8^Ž/b'|g/i<Jn;J
  K`KL\ކbMf
  |NrPh`hRi_XTIJUWwLZCw]߻:aI1e)Riy PzPӣ,Q>QR=҉S.Tgv3U먖lnWªbYxY2\j_O_=Fba=eӺ4iH,
  m(#XV筰XDX֚YB`YWZJ[˟Lz]%Sp^ʣg-`v]bTeJhn}AkM8oI/rʼg'agaƩb&7b0c
  㒑cȕ7^dev2g]uliLbk}YGmcOoFr׬=[u4ZyhW+lZrLlѬlAm
  mn#>no|.q@rr•dht_Cv;Uxڠ LJ{kHB~@9ЁW50wjJx ưrxM3xݥxѝvyz9ċ{
  т|7Ey} o~^e܀ڒ\CR("IO?uJ6̈́_vv{wN&wP:xڣ8z0O{}g,vlcKލoYP2'FÔ=nXn=tnWnّoRp.}qXwrٙ)tWv+y}Ɩ|tA'jagWcMCDef*f&gٟhgӟh8j_ؠl"XnDkfpɅ3ns{ˤvrFzh~_
  WULL
  ^
  ^b[^]_:_e`bH}OcVeꕱhFkon"zqpHuwfy]^~!SϺV+VͺWI%W¿K
  Xq=PY^Z
  \E]Z`%,(b
  e,hxihlnpeXZt[OdOLP4
  Ps7QDuR"S<,T
  ʪVXDXbZŒ]`Zd
  v
  gmkсkc,Hб:I.LIo̴hIɐאJiUK2L8jMO(cPS0YUo۠XIܜ[~ݺ_kucOl
  BBeB{CNΡ
  C<D}EFm4H#I3@KNL&P-TW\}[t=LL6M?8MõN?O|~YP̸tlRhjTZ`VWLYAM\74D_;cǦ3fʤ*ik
  !OݱsP PpP}Q-R"SϵKv>UWlfW2bY`Y[O^XFla=be_ 4i!'+m)j#`S}S٥T+T}OU&cV
  ]#W6xJX&ntZmd\[^|Qa HRd?6g6IkQ-oȵ$X¨
  Xg~YAGYDZI[

  \1]{@]qq_,ga
  %^cZT~esK hú{Ak콷8o]#0
  sĵ']_6_衂`&ܣ`ia5+aԤGbͥ!dZu`eakgGaiVaXWkRNnTEqC<oty3swV*h/5h]lhfhrihCij^Ijʃlz(m\ppnfpͦ]rSuUHJ&x@z7~..qr$ӯrT2"rģ8s
  ,sbtg'#u]vuwlMyib{Y
  }
  OF%Ŭ<ㅳ3|܇|Ҳ}*/+}l}̉M~N~
  эㅟڐ|rychх?_/,
  UWL BgM9|~~~ʶ%jk~݁r/͂/Dyyo|Jeۑ\?RšI6$"?ԕu!uAvEΕsv̱w
  xyZH{}j +v}lbcM/YHP)ŕFmm]-mKYn/n簡o⩘cq(rEt^v*y}ç|t>ja=W{$MWdxle$ίeqٯe軝f#1gh"j4ldrn5gTp)]s{vr<zpho~X_#U ]
  m]G1]rS]^_|"`}bckeŕh(|j[‹myqfpl
  u'fƣy8]HU͂
  Un V>VoŠjW˧Wѻ^X۴[Z+e[ťgm] _bejhxG1l@nӐp%e7$Nbѱ2NDNͻ_O3ʛنOfټP|&Qs]RT(PSU!X ܮZs݇]2}ހ`D-ߙcvg_m>vGGMGfHEϐH˵It>JY
  KzoLܳ kN>PzR7gUN@GX1D[f~a^uRV????W-ѨWuWqXwY_Zyz[۽p]`f_]EaSdl.JYgWǑA'j'8#n/Nq&YsYԩZ, Z{J[1\׆ ]|?^frZ`haa^d$eU:f¥KiBl9pʫ0sͲ'\ͳC]{]EA]*^=Ñw_` }aOt
  b۹jKdV`fҽnViAMkVD6o
  ;rQ2%u8)]afoaa֮b5abcy݊FdmeUvglhͶc'jѹYm
  Po<Fr%=uu@4ny-Lj+g-gkg\hL+hʩԖivjUkoOz.lƯpen`
  fp>Y\rcSgtϸIw@zz7}‰.o5o_oI4o¢pRqp_qr~ustucjwYaIy
  W{IN*}ǵ7Dɀ;G2sx2nxWxzxʙ{y0-y zoY{S߃n|ky}pDYfc
  !\4S)WIܱ@X7SRtĂ/ِ3^tR$N<r=!uЈl$6{byXێ
  OP_Eޒ䬧<eع
  &܇O+QbB%y؋㐵ׅ|rjdahĖ_ ݜUL4B;}&T}Ӽs~~B~I,Ɓ\ٛdؕ'ɂ)Cymo{8eڢ\<amRnrI%tÃtuC= uGv[w; x`駕yΛ{B{}l
  *vvlBcOYpP$l+lfzlm_$monnoMpr[tc{v(|y}|t<jqauWwcd"Ȑdd7d-ge_3f)#g0(oh{pj%œkm`n(cEp Ns{|vr2zBhO~_
  ͐\͠\4ͳ\rk\]]p8^΅_>`JaaǦczФeqh^jʃHnmyԠq6pZtfsTiہTےTۭU-UǥVamNWHDܦXlLYҭݘ[5]x_bTe;hqx*knM!MN]MyMЧNQNNO7P߻R.UwSxU&WxkZ.H\XA_ZcUva?BarnabbqcTdHezwf>m/hĽc`jwYliP&oʒFry=u}4y6+cc̻ۮdidbide%foPgxhinj`dl'[n)QqqcHtV>wms5z@,fOfKf(dg+gh?i"j@ykpm=f>o#\qPÖRsI~ve@3y7|.jWyj`jk
  Dk̙l,mtn|/o^rWp껲hr^t̿U-w%)KyBW|ǘ9&ʗ0
  oЮӸUop+Epy=p5qrMsJ(<tuou_kw_ayX<{ͽ$N~GEI<2vvܨ*w
  k4wQЧ
  wdxE,x0yu
  {yQ|Xo}eA\
  ŶRI
  ?q
  6z~
  "T;
  {wءXepҤԦT}
  3t4y\jy `ʼnW#"MD((:׈T1sѸ͈Bј2%㉘Ɡ.׊Mԝ
  y~7o͏fmS\r\dRٕIVD?풹Ԏђ/“)9t2gڑ` g
  ٕ͖ՖK*uWl㞆bXXO$ǨEw

  )#Wv"$ǟkLءͅ~{ݒr^A^h՘_UyK|ŕ|¥
  }l5}۪p~~
  +\-X# Ƃ$Cyco{Ϗ)eڳh\;0;RTsgt_~tG~t\u6 u~v0x/&y>{}m
  *vql&cQ}Y>k?̊Pkr@ekǮÅl
  ôlmJIn:Ĵoia9pܢ
  rlƘtgwv'yy}ɟ|t:j_^aЇbLЗc%CЩc^cȑd7
  *dtveʷf갞MhJiAӈktQn
  `9pAs{mvr*ؽzh
  Z3*[(b;[^NU[:{\*ޯ\]I^ߴ`96acmeVgEj8Tmyq
  pISN8Sy֗
  SԶ"SDTksULUÎVѼ_X
  Y_[D]I_b.e~h@xkk
  k;l@Äl횬mZ|n.7Lo9"}ap@strȓis
  _uV
  x+LzC0}O90mmϳmmnGInoZI)p( gq,~rj ts|ju`wWAyM|qDI=w;K
  1o
  p ?pRopq+qÓ^rrsot¯uvlwųbGyNjX{ɚO~gE#U<E 3 sIzstsܺt&
  tjju$,uՋvսցwwy_nz0dK|Z~:PaȔG!>(4xe0
  x]xMxyb]yz׎*{z|)z}껫pskg9i]T>SJ,ƽ@NJɗ7~~~E[+}z Ěm߂
  ~(t`.pj׹`ڈW/ܾbM;)D($:ӆ"yBgцIkʦ·n{W`Oʫ쉸߂R׮x)bnۍe
  r[mlQГ|HK>ӟdC
  ϷH*cxM<tۇ}xPusƕj
  R&`Z$V,M!mCr뾽Ɨ&ʘ`<ӕ~>Ykܝy?ʢ$o@ew\6ŪR֭I
  )A]14DǏ

  ǫŤ
  ۛϓF+ə0u
  k竞b=PX2Oޮ$֮څ~Y`ïŇF%????ЎβÅq{ƒrU$Zhs_
  dUn~{{z|$Ŧ|||FC}Ở~M*
  ĂBy[
  oz¿
  eNt\;re
  s%sNɛ?smt
  ǫtŻu1evxVɁy:{u}o
  )vllՉcTjTjjͰ kUIkzԁlOl(m՜o9(pBr{גtktv&vy}ڛ|t9j"bշ/b,@b]Yb~cʳcōd{vHewf/h iנWwkҗzCn]-p7sv{`vr#Y٘Z!ZPZX[ϐ,[h\Q]A^gN_ɯ~aj6cNiex=gz.j*=myunjvǭv/ձXvwxvpwnAx(ɒyaz2^y{̋o} e~|\2ARY7I]?װ6\wœwŵ2wޱx?+x}uy0%yǦ~zy{|z}7ʯp~fͱ]5SрIhӱ@07MyN#yqz
  ÛzQުz>e{<™-{n|F}O{*Ȋrh+l˞^bjwTσK#"A-8g|q}[}0;}r2}~Tk~
  <
  }
  Ss΃iD`+1gVx\̄LCikS:?Pav\߁ǻ݂"R؃A߅
  9vDwln:9b3X%dONtE̒a<jߵȆ$ݶ^',(&a֌m4\ylڼo_eՐ
  \RtCŝH疮P?vٮֽh2Të[Ǐz"ِ,L}CI_sDiTf_*VP8]L~+C9æÀݧ!vS8/zwvڨ}\|֘|ʫO+ޮx-nHdbxZۡJ'Q9hGמoܟ
  :J{-֠]L+A0dn*y놴}sjig`h(VY]%Lוǻđ41Kl-)hnpYn#."+y
  n:o_ݤez\FRd\Ǐ΍6w*esԏf
  Ojŵ瑩'x爑w3uwkмdb'XG,˿A(cwǿׅv.O=PN&͊’yfă{ųrL
  Whȋh_!zs2z=E{,˽c{yː{H|b}E~?r͒)E0
  AyTozӲeסrװr)rYϜrLs<s`؃t`uROv{w}yy6{k}p
  )vhlihiiգiӚjЖjj̃jhRk\l
  mop_rztnqv%ty}|}t7a#a4يa`׳ab3=buxc=dIe-fwLg
  iigkŗ~8nZ$p
  -sl{(0JNrq̩iT0αϒ
  1Оv
  l5<Cb]X1֦N؞En<r
  ʐʵE@4˱Eͅ솰w6mѧcCHYO׏FLhH<⃗m.ȌAȱ
  Pt?ɳJRˇHo x
  Pn'^dO*qZ1LPߑsVGQ׎=genńԆŪWU<=1ƴMJO
  K~"yiroe珰Ϊ\!БRrҩHޖJ?iQ;݊o\x
  ؋–$ 6_"{А~q
  h :^Y T>K
  NAičʏ9ݼy*֬VvξΒ
  Јi~ltՖB
  ka<W(M̚DZŋɵ=Ŗ"ɖdǷ^H츍Q͙ւ˼Kx\nd̟O[8PQhWGԝM0qM|aEͪ~'+^
  p ɳ1յ9|r¤ui
  _EսU"KNȗs&qN'K{֮jꨋ.vpe#9׊˩a4
  'wX)m̭ҳgdzZ`SPʦ ǖ"
  <HbɹΟUv3
  Rcٲa|ȵ/s
  ii_Ȱ]V
  /
  BPYAK|j{úR3<ǘX7UD֜
  ɝvx Io5e["ϼ3MH<ʔhƥė׍tC+*
  ŕ>*Ƹ}u
  RوyR~v5uak1bϱұЅԃ0u{ŻUbТ$z
  |
  [ҷӁj]u{֣rEShyz
  z7ѹzzu%zZ{aĥܠ|D|d}GBޅÞ:=4@yNozHqHUq;׈eqeՆ}qҋr΃rts/u_tu
  &;vIwqyr4{c}q)v*h}6hDDhrZiֹzibiOjȮ(kO8lMm~Msn
  pwrntpov$sy}u D@BшLSDk1׆V|j5r|*hZ؞^Õ?>U]
  KaAۋH
  cσWϵb嚙[ы<WJK}3ksHշid0_UИګL*ܫBz:͕ЍͶv鵕J3ΙD
  kǑ͐Зѐ~
  Ҵt6jT"Յ`3VMOC
  ʿq&IH!}1q}3⑽ok

  A^Duutkna:ԶX*=֝N~wزD퓒Γ8nKǽ){4ȶfhCFJyw!mxcg=Z)Y3PyXF1
  bK<j_S˜4ԙAYꠥ`ģT%Ņƕ,z4sEp_f̼\ǣsSIu9;X*$}R!
  fg՚A͡؇)"}ißs<PiϦ6` OVQ˛Lĵfd۵Ʒ˥!i_?$Q_f2)ߩ+}4NwumcZ0GP㬹ȖҮO4"jªLm}Ҳ ɵ{ݳhr!dkhb^TwͺĵDŽǦuE
  R
  _已[g˹=Z7ŻX]wkmcc4Y%7?L7MnvN91סœUÃĎ|Žr5i)ȕ_xɒ^ɣ%ɷNUՔzj?dDʏ3կfsӧ
  <l ͔
  ΉMϠxܢUo?eeԧ
  Զ
  ȋDД䋃
  aEX Վƴy^¬e׏UQ2͈e3~U6uOܛkJ
  X3i9wਂ{ۃI

  s܅[ѩ1㥉ɗs^Ti{畒r?ixSuy
  ٙyCןyԮyвzL˱*zſx{|L}zH7r8y@y
  p/޹pN*ps]
  pج=qhqtWr
  rX?s8tε)v
  Nwkya1{[}r 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p  ! 1 A Q a q
  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  !1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq"2BRbr"2BRbr
  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  "2BRbr  " 2 B R b r !!!"!2!B!R!b!r!!!!!!!!"""""2"B"R"b"r""""""""###"#2#B#R#b#r########$$$"$2$B$R$b$r$$$$$$$$%%%"%2%B%R%b%r%%%%%%%%&&&"&2&B&R&b&r&&&&&&&&'''"'2'B'R'b'r''''''''((("(2(B(R(b(r(((((((()))")2)B)R)b)r))))))))***"*2*B*R*b*r********+++#+3+C+S+c+s++++++++,,,#,3,C,S,c,s,,,,,,,,---#-3-C-S-c-s--------...#.3.C.S.c.s........///#/3/C/S/c/s////////000#030C0S0c0s00000000111#131C1S1c1s11111111222#232C2S2c2s22222222333#333C3S3c3s33333333444#434C4S4c4s44444444555#535C5S5c5s55555555666#636C6S6c6s66666666777#737C7S7c7s77777777888#838C8S8c8s88888888999#939C9S9c9s99999999:::#:3:C:S:c:s::::::::;;;#;3;C;S;c;s;;;;;;;;<<<$<4<D<T<d<t<<<<<<<<===$=4=D=T=d=t========>>>$>4>D>T>d>t>>>>>>>>???$?4?D?T?d?t????????@@@$@4@D@T@d@t@@@@@@@@AAA$A4ADATAdAtAAAAAAAABBB$B4BDBTBdBtBBBBBBBBCCC$C4CDCTCdCtCCCCCCCCDDD$D4DDDTDdDtDDDDDDDDEEE$E4EDETEdEtEEEEEEEEFFF$F4FDFTFdFtFFFFFFFFGGG$G4GDGTGdGtGGGGGGGGHHH$H4HDHTHdHtHHHHHHHHIII$I4IDITIdItIIIIIIIIJJJ$J4JDJTJdJtJJJJJJJJKKK$K4KDKTKdKtKKKKKKKKLLL$L4LDLTLdLtLLLLLLLLMMM%M5MEMUMeMuMMMMMMMMNNN%N5NENUNeNuNNNNNNNNOOO%O5OEOUOeOuOOOOOOOOPPP%P5PEPUPePuPPPPPPPPQQQ%Q5QEQUQeQuQQQQQQQQRRR%R5RERUReRuRRRRRRRRSSS%S5SESUSeSuSSSSSSSSTTT%T5TETUTeTuTTTTTTTTUUU%U5UEUUUeUuUUUUUUUUVVV%V5VEVUVeVuVVVVVVVVWWW%W5WEWUWeWuWWWWWWWWXXX%X5XEXUXeXuXXXXXXXXYYY%Y5YEYUYeYuYYYYYYYYZZZ%Z5ZEZUZeZuZZZZZZZZ[[[%[5[E[U[e[u[[[[[[[[\\\%\5\E\U\e\u\\\\\\\\]]]%]5]E]U]e]u]]]]]]]]^^^&^6^F^V^f^v^^^^^^^^___&_6_F_V_f_v________```&`6`F`V`f`v````````aaa&a6aFaVafavaaaaaaaabbb&b6bFbVbfbvbbbbbbbbccc&c6cFcVcfcvccccccccddd&d6dFdVdfdvddddddddeee&e6eFeVefeveeeeeeeefff&f6fFfVfffvffffffffggg&g6gFgVgfgvgggggggghhh&h6hFhVhfhvhhhhhhhhiii&i6iFiVifiviiiiiiiijjj&j6jFjVjfjvjjjjjjjjkkk&k6kFkVkfkvkkkkkkkklll&l6lFlVlflvllllllllmmm&m6mFmVmfmvmmmmmmmmnnn&n6nFnVnfnvnnnnnnnnooo'o7oGoWogowooooooooppp'p7pGpWpgpwppppppppqqq'q7qGqWqgqwqqqqqqqqrrr'r7rGrWrgrwrrrrrrrrsss's7sGsWsgswssssssssttt't7tGtWtgtwttttttttuuu'u7uGuWuguwuuuuuuuuvvv'v7vGvWvgvwvvvvvvvvwww'w7wGwWwgwwwwwwwwwwxxx'x7xGxWxgxwxxxxxxxxyyy'y7yGyWygywyyyyyyyyzzz'z7zGzWzgzwzzzzzzzz{{{'{7{G{W{g{w{{{{{{{{|||'|7|G|W|g|w||||||||}}}'}7}G}W}g}w}}}}}}}}~~~'~7~G~W~g~w~~~~~~~~'7GWgw(8HXhxȀ؀(8HXhxȁ؁(8HXhxȂ؂(8HXhxȃ؃(8HXhxȄ؄(8HXhxȅ؅(8HXhxȆ؆(8HXhxȇ؇(8HXhxȈ؈(8HXhxȉ؉(8HXhxȊ؊(8HXhxȋ؋(8HXhxȌ،(8HXhxȍ؍(8HXhxȎ؎(8HXhxȏ؏(8HXhxȐؐ)9IYiyɑّ )9IYiyɒْ )9IYiyɓٓ )9IYiyɔٔ )9IYiyɕٕ )9IYiyɖٖ )9IYiyɗٗ )9IYiyɘ٘ )9IYiyəٙ )9IYiyɚٚ )9IYiyɛٛ )9IYiyɜٜ )9IYiyɝٝ )9IYiyɞٞ )9IYiyɟٟ )9IYiyɠ٠ )9IYiyɡ١ *:JZjzʢڢ
  *:JZjzʣڣ
  *:JZjzʤڤ
  *:JZjzʥڥ
  *:JZjzʦڦ
  *:JZjzʧڧ
  *:JZjzʨڨ
  *:JZjzʩک
  *:JZjzʪڪ
  *:JZjzʫګ
  *:}ICC_PROFILEJZjzʬڬ
  *:JZjzʭڭ
  *:JZjzʮڮ
  *:JZjzʯگ
  *:JZjzʰڰ
  *:JZjzʱڱ
  *:JZjzʲڲ
  *;K[k{˳۳
  +;K[k{˴۴
  +;K[k{˵۵
  +;K[k{˶۶
  +;K[k{˷۷
  +;K[k{˸۸
  +;K[k{˹۹
  +;K[k{˺ۺ
  +;K[k{˻ۻ
  +;K[k{˼ۼ
  +;K[k{˽۽
  +;K[k{˾۾
  +;K[k{˿ۿ
  +;K[k{
  +;K[k{
  +;K[k{‹›«»
  +;K[k{ËÛëû
  +;L\l|ČĜĬļ

  ,<L\l|ŌŜŬż

  ,<L\l|ƌƜƬƼ

  ,<L\l|njǜǬǼ

  ,<L\l|ȌȜȬȼ

  ,<L\l|Ɍɜɬɼ

  ,<L\l|ʌʜʬʼ

  ,<L\l|ˌ˜ˬ˼

  ,<L\l|̜̬̼̌

  ,<L\l|͌ͬ͜ͼ

  ,<L\l|ΌΜάμ

  ,<L\l|όϜϬϼ

  ,<L\l|ЌМЬм

  ,<L\l|ьќѬѼ

  ,<L\l|ҌҜҬҼ

  ,<L\l|ӌӜӬӼ

  ,<L\l|ԌԜԬԼ

  ,<L]m}Ս՝խս

  -=M]m}֍ֽ֭֝

  -=M]m}׍ם׭׽

  -=M]m}؍؝حؽ

  -=M]m}ٍٝ٭ٽ

  -=M]m}ڍڝڭڽ

  -=M]m}ۍ۝ۭ۽

  -=M]m}܍ܝܭܽ

  -=M]m}ݍݝݭݽ

  -=M]m}ލޝޭ޽

  -=M]m}ߍߝ߽߭

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p  ! 1 A Q a q
  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  !1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq"2BRbr"2BRbr
  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  "2BRbr  " 2 B R b r !!!"!2!B!R!b!r!!!!!!!!"""""2"B"R"b"r""""""""###"#2#B#R#b#r########$$$"$2$B$R$b$r$$$$$$$$%%%"%2%B%R%b%r%%%%%%%%&&&"&2&B&R&b&r&&&&&&&&'''"'2'B'R'b'r''''''''((("(2(B(R(b(r(((((((()))")2)B)R)b)r))))))))***"*2*B*R*b*r********+++#+3+C+S+c+s++++++++,,,#,3,C,S,c,s,,,,,,,,---#-3-C-S-c-s--------...#.3.C.S.c.s........///#/3/C/S/c/s////////000#030C0S0c0s00000000111#131C1S1c1s11111111222#232C2S2c2s22222222333#333C3S3c3s33333333444#434C4S4c4s44444444555#535C5S5c5s55555555666#636C6S6c6s66666666777#737C7S7c7s77777777888#838C8S8c8s88888888999#939C9S9c9s99999999:::#:3:C:S:c:s::::::::;;;#;3;C;S;c;s;;;;;;;;<<<$<4<D<T<d<t<<<<<<<<===$=4=D=T=d=t========>>>$>4>D>T>d>t>>>>>>>>???$?4?D?T?d?t????????@@@$@4@D@T@d@t@@@@@@@@AAA$A4ADATAdAtAAAAAAAABBB$B4BDBTBdBtBBBBBBBBCCC$C4CDCTCdCtCCCCCCCCDDD$D4DDDTDdDtDDDDDDDDEEE$E4EDETEdEtEEEEEEEEFFF$F4FDFTFdFtFFFFFFFFGGG$G4GDGTGdGtGGGGGGGGHHH$H4HDHTHdHtHHHHHHHHIII$I4IDITIdItIIIIIIIIJJJ$J4JDJTJdJtJJJJJJJJKKK$K4KDKTKdKtKKKKKKKKLLL$L4LDLTLdLtLLLLLLLLMMM%M5MEMUMeMuMMMMMMMMNNN%N5NENUNeNuNNNNNNNNOOO%O5OEOUOeOuOOOOOOOOPPP%P5PEPUPePuPPPPPPPPQQQ%Q5QEQUQeQuQQQQQQQQRRR%R5RERUReRuRRRRRRRRSSS%S5SESUSeSuSSSSSSSSTTT%T5TETUTeTuTTTTTTTTUUU%U5UEUUUeUuUUUUUUUUVVV%V5VEVUVeVuVVVVVVVVWWW%W5WEWUWeWuWWWWWWWWXXX%X5XEXUXeXuXXXXXXXXYYY%Y5YEYUYeYuYYYYYYYYZZZ%Z5ZEZUZeZuZZZZZZZZ[[[%[5[E[U[e[u[[[[[[[[\\\%\5\E\U\e\u\\\\\\\\]]]%]5]E]U]e]u]]]]]]]]^^^&^6^F^V^f^v^^^^^^^^___&_6_F_V_f_v________```&`6`F`V`f`v````````aaa&a6aFaVafavaaaaaaaabbb&b6bFbVbfbvbbbbbbbbccc&c6cFcVcfcvccccccccddd&d6dFdVdfdvddddddddeee&e6eFeVefeveeeeeeeefff&f6fFfVfffvffffffffggg&g6gFgVgfgvgggggggghhh&h6hFhVhfhvhhhhhhhhiii&i6iFiVifiviiiiiiiijjj&j6jFjVjfjvjjjjjjjjkkk&k6kFkVkfkvkkkkkkkklll&l6lFlVlflvllllllllmmm&m6mFmVmfmvmmmmmmmmnnn&n6nFnVnfnvnnnnnnnnooo'o7oGoWogowooooooooppp'p7pGpWpgpwppppppppqqq'q7qGqWqgqwqqqqqqqqrrr'r7rGrWrgrwrrrrrrrrsss's7sGsWsgswssssssssttt't7tGtWtgtwttttttttuuu'u7uGuWuguwuuuuuuuuvvv'v7vGvWvgvwvvvvvvvvwww'w7wGwWwgwwwwwwwwwwxxx'x7xGxWxgxwxxxxxxxxyyy'y7yGyWygywyyyyyyyyzzz'z7zGzWzgzwzzzzzzzz{{{'{7{G{W{g{w{{{{{{{{|||'|7|G|W|g|w||||||||}}}'}7}G}W}g}w}}}}}}}}~~~'~7~G~W~g~w~~~~~~~~'7GWgw(8HXhxȀ؀(8HXhxȁ؁(8HXhxȂ؂(8HXhxȃ؃(8HXhxȄ؄(8HXhxȅ؅(8HXhxȆ؆(8HXhxȇ؇(8HXhxȈ؈(8HXhxȉ؉(8HXhxȊ؊(8HXhxȋ؋(8HXhxȌ،(8HXhxȍ؍(8HXhxȎ؎(8HXhxȏ؏(8HXhxȐؐ)9IYiyɑّ )9IYiyɒْ )9IYiyɓٓ )9IYiyɔٔ )9IYiyɕٕ )9IYiyɖٖ )9IYiyɗٗ )9IYiyɘ٘ )9IYiyəٙ )9IYiyɚٚ )9IYiyɛٛ )9IYiyɜٜ )9IYiyɝٝ )9IYiyɞٞ )9IYiyɟٟ )9IYiyɠ٠ )9IYiyɡ١ *:JZjzʢڢ
  *:JZjzʣڣ
  *:JZjzʤڤ
  *:JZjzʥڥ
  *:JZjzʦڦ
  *:JZjzʧڧ
  *:JZjzʨڨ
  *:JZjzʩک
  *:JZjzʪڪ
  *:JZjzʫګ
  *:JZjzʬڬ
  *:JZjzʭڭ
  *:JZjzʮڮ
  *:JZjzʯگ
  *:JZjzʰڰ
  *:JZjzʱڱ
  *:JZjzʲڲ
  *;K[k{˳۳
  +;K[k{˴۴
  +;K[k{˵۵
  +;K[k{˶۶
  +;K[k{˷۷
  +;K[k{˸۸
  +;K[k{˹۹
  +;K[k{˺ۺ
  +;K[k{˻ۻ
  +;K[k{˼ۼ
  +;K[k{˽۽
  +;K[k{˾۾
  +;K[k{˿ۿ
  +;K[k{
  +;K[k{
  +;K[k{‹›«»
  +;K[k{ËÛëû
  +;L\l|ČĜĬļ

  ,<L\l|ŌŜŬż

  ,<L\l|ƌƜƬƼ

  ,<L\l|njǜǬǼ

  ,<L\l|ȌȜȬȼ

  ,<L\l|Ɍɜɬɼ

  ,<L\l|ʌʜʬʼ

  ,<L\l|ˌ˜ˬ˼

  ,<L\l|̜̬̼̌

  ,<L\l|͌ͬ͜ͼ

  ,<L\l|ΌΜάμ

  ,<L\l|όϜϬϼ

  ,<L\l|ЌМЬм

  ,<L\l|ьќѬѼ

  ,<L\l|ҌҜҬҼ

  ,<L\l|ӌӜӬӼ

  ,<L\l|ԌԜԬԼ

  ,<L]m}Ս՝խս

  -=M]m}֍ֽ֭֝

  -=M]m}׍ם׭׽

  -=M]m}؍؝حؽ

  -=M]m}ٍٝ٭ٽ

  -=M]m}ڍڝڭڽ

  -=M]m}ۍ۝ۭ۽

  -=M]m}܍ܝܭܽ

  -=M]m}ݍݝݭݽ

  -=M]m}ލޝޭ޽

  -=M]m}ߍߝ߽߭

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]m}

  -=M]n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n~
  .>N^n/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o/?O_o 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p  ! 1 A Q a q
  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  
  
  !
  1
  A
  Q
  a
  q

  !1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq!1AQaq"2BRbr"2BRbr
  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  
  
  "
  2
  B
  R
  b
  r

  Załączniki