Instytucja: 

GÓRZYCA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GÓRZYCA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-03 08:53

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Gmina Górzyca, odp. na zapytanie: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy. przez GÓRZYCA

  Odpowiadając na zapytanie z dnia 5 lutego 2020 r., dot. : Mieszkańcy i
  radni wobec raportu o stanie Gminy Górzyca, informuję że:
  - raport został opracowany przez Sekretarza Gminy na podstawie
  informacji przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych
  gminy oraz merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Górzyca, ponadto przy
  jego opracowaniu wykorzystane były dokumenty strategiczne gminy, t.zn.
  sprawozdania, meldunki i statystyki z poszczególnych dziedzin
  działalności gminy;
  - raport został przedłożony przez Wójta Gminy Radzie Gminy Górzyca w
  dniu 14 maja 2019 r.;
  - raport został zamieszczony na stronie BIP i w takiej formie przekazano
  go do informacji mieszkańców Gminy;
  - rozpatrzenie raportu o stanie gminy nastąpiło podczas IX sesji Rady
  Gminy Gorzyca w dniu 28 czerwca 2019 r.;
  - w dyskusji nad raportem głos zabrało dwóch radnych;
  - nikt z mieszkańców gminy nie zabrał głosu i nie wypowiedział się w
  sprawie raportu.

  Insp. ds. samorządowych Grażyna Markowska