Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez DĄBROWICE

  Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
  września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019
  r. poz. 1429),  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 03.02.2020 r. ( nr Dziennika 459) Urząd Gminy w
  Dąbrowicach informuje, że:

  1) Radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym;

  2) Ww. raport przygotował pracownik Urzędu Gminy Dąbrowice po zebraniu
  niezbędnych danych od wszystkich pracowników Urzędu;

  3) Nie informowano mieszkańców Gminy o możliwości zabrania głosu na
  temat treści ww. raportu, jednak raport był zamieszczony w Biuletynie
  Informacji Publicznej Urzędu 18 dni przed debatą; więc każdy z
  mieszkańców mógł się z nim zapoznać;

  4) Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 6 radnych;

  5) żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie  na
  temat raportu o stanie gminy;

  6) z uwagi na powyższe żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w
  debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Monika Karpierz

  Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach

  -

  --
  Urząd Gminy Dąbrowice
  ul. Nowy Rynek 17
  99-352 Dąbrowice
  tel. 24 252 25 95
  fax. 24 252 25 87

  1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach jest Wójt Gminy Dąbrowice z siedzibą w Dąbrowicach, ul .Nowy Rynek 17 99-352 Dąbrowice, tel. (024) 252 25 87, email: sekretariat@dabrowice.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Szajerka adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
  3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  4. Szczegółowe informacje na stronie: http://dabrowice-bip2.alfatv.pl/dokumenty/216

  Załączniki