Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROŚNIEWICE

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam skan pisma - odpowiedź na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem,

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/POL_Kro%C5%9Bniewi
  ce_COA.svg/2000px-POL_Kro%C5%9Bniewice_COA.svg.pngAleksandra Pawłowska

  Sekretariat Burmistrza Krośniewic

  cid:image005.png@01D4FE91.9CB68F70 <mailto:sekretariat@krosniewice.pl>
  sekretariat@krosniewice.pl

  tel. (24) 25-23-024

  Urząd Miejski w Krośniewicach
  ul. Poznańska 5
  99-340 Krośniewice
  NIP:775-11-21-423 REGON:000527865
  <http://www.krosniewice.pl/> www.krosniewice.pl

  Klauzula poufności

  Ta wiadomość wraz z załącznikami zawarta w tej transmisji jest przeznaczona
  tylko dla określonego adresata. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne
  informacje i jeżeli to nie Ty jesteś wskazanym odbiorcą, nie możesz
  kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią.
  Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne
  poinformowanie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tą
  wiadomość.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że w przypadku
  przetwarzania danych osobowych Administratorem otrzymanych danych osobowych
  jest Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice.
  Informacje szczegółowe zawarte zostały na stronie internetowej Urzędu.

  Załączniki

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KROŚNIEWICE

  Załączniki

  • winmail_4jWwvtN.dat (nieskanowany) Skanuj