Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek z dnia 03.02.2020 przez OPORÓW

  OR.1431.2.2020

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

  1.1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie

  2.    2. Nad raportem o stanie gminy pracowali Pracowali poszczególni
  pracownicy i składali informacje do Sekretarza Gminy.

  3.     3. Informacja była umieszczonaw Biuletynie Informacji Publicznej.

  4.    4. W debacie na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 2 radnych.

  5.Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy nie
  zgłosił się żaden mieszkaniec.

  Sekretarz Gminy

  Magdalena Leitgeber

  **

 • odpowiedź na wniosek z dnia 03.02.2020 przez None

  OR.1431.3.2020

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

  1.1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie

  2.    2. Nad raportem o stanie gminy pracowali Pracowali poszczególni
  pracownicy i składali informacje do Sekretarza Gminy.

  3.     3. Informacja była umieszczonaw Biuletynie Informacji Publicznej.

  4.    4. W debacie na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 2 radnych.

  5.Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy nie
  zgłosił się żaden mieszkaniec.

  Sekretarz Gminy

  Magdalena Leitgeber

  **