Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzieleni informacji publicznej przez SIEMKOWICE

  Urząd Gminyw SiemkowicachSiemkowice, dnia 06.02.2020r.

  Plac Wolności 1

  98-354 Siemkowice

  OK.1431.3.2020

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  03.02.2020 r. informuję, że:

  1) Radni Rady Gminy Siemkowice nie podejmowali uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;

  2) nad raportem pracowali poszczególni pracownicy referatów i składali
  informację do Sekretarza i do Wójta Gminy;

  3) o terminie i sposobie wzięcia udziału w debacie nad raportem,
  poinformowano społeczność lokalną na stronie internetowej gminy;

  4) podczas debaty nad raportem o stanie gminy głos zabrał jeden radny;

  5) nie było zgłoszeń mieszkańców do zabrania głosu w debacie nad
  raportem o stanie gminy;

  6) nie odnotowano wypowiedzi mieszkańców w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.

  --  Edyta Drab
  Inspektor ds. samorządu terytorialnego

  Urząd Gminy w Siemkowicach
  Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice
  tel.(43) 841-72-69
  e-mail:edrab@gminasiemkowice.pl <mailto:edrab@gminasiemkowice.pl>
  www.gminasiemkowice.pl <http://gminasiemkowice.pl>

  ------------------------------------------------------------------------
  /Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą
  Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych
  możliwy jest drogą mailową: inspektor@myiod.pl. Dane będą przetwarzane w
  celu odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa treść klauzuli
  informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na stronie
  internetowej Administratora danych pod adresem:
  www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt
  <https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/kontakt>

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. /