Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WARTA

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 3
  lutego 2020 do "Gmina Warta" <gmina@gimwarta.home.pl> z tematem "Mieszkańcy i
  radni wobec raportu o stanie gminy".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Odpowiedz na informację publiczną przez WARTA

  PNG
  

  IHDR *̝ IDATx}_h
  Go?Xkoefږz=3ҴlGb>b?2:8kFهJK
  $%`0?a+c
  $lA BldIL

  &&pCO-Tթ_U:u)""pⴛ(NN^Nv0u=NB8qڱ$z
  b~iǑ-8NE
  v%qsڕāiW>]I
  v%qsڕāiW>]I
  v%qsڕāiW>]I
  v%qsڕBё|ͻazʧ]kB~ί骥ZhWj{R'^lx.5Ͳe"*w{WjwW u{Oپw ؼ S
  Na {in=u@
  aS<5BŤ
  =@_cޝ0Dm&
  ѽG<5!",&eGh~\IL} >ҽ.^5>"m
  K٘ʔ}o}y}]'=
  `
  (|Ҷ|
  >@4{$W;?}}뻓
  vY}_iB>0l/mEM#=
  _Le|Ma*S˱W1xi
  _(\DW1Z 3
  K=77fQ6nfsoSoԼvrsssssssssss7Fr
  |#a着oV_݁oR+
  &
  &u~Ò{m?@Ɣ*1[׼43bRU_Py;|@;Vw/t;{fhYߡ>Dʔ
  0v齗&/qi
  f/cPL:s3Z
  '2]n3{
  ہ~;P:5
  ݆TN?xiv[m<c
  rGOB.s-y-R|P
  X=aK#>g
  _K/@
  pzBTA$-i&>HArb@
  $RE:;=swkmO>v
  sX\<J?O#œcG3P4ymEѶ+
  ܐ[^'% ĻsȠ4;t.|
  J&DU
  h[*˚7f6mnOd"Ma[Ťl)
  /|GJDVwcG~8!Jum|4#I;x
  Po e k /3 $;5oՇm
  f6y$Rd
  Y[5!$OAƏ5Y+m`poea"#/4>WOo[ʪ㵏vV
  c|v:vV
  |hiIOHq?x$kaj?x9|74LيG}p#)(>:=sR O7h
  Eɶ.]1D^NLFZEN%$P$#ѐxGH:Imsd !d̰?_.YU'(H0!CUUyj$pJqTܿоajyUnsJqH̫[@uCjpQP^mYZN~I>
  ƪBV
  ~P^/cumЯz!Ť
  *_0x8~lxHC=
  j.;7,)-]=
  };0Phк
  s<O7j^yLa­)!LP@;穑_i
  XթH\I3S#p91}g.a}d )CaeX+]]oyj.0v:;ףt

  FVfufQJrI<B>
  m$
  JI*K=uE?rIm[{,C3"{褶mQvt|+3-1Vc(L-¡_Sw<^ݒG[r|+,Y^l>bdG%sssssssssss,e|ha}_z~
  wVuߪN6
  fQ/L?U]jQLe/I
  hB`3c$(ȋsD]"&m=N$W8e$E
  7ߌ@L'chˌVi1IH \R|3/J"
  ;
  $=r̭$]}<ˮcnrgZU-z^FQuw7mxҪ_d?[[;-f{gܺrssssssssss,{x>pNKVȭ
  &>w^ՎΝg
  ni;~lxE<'%|'%:>>rʯYܙv"HݞܲyY5̓[\(wn/13e5-
  |73|u^PuX^%cEWUձzXWɏKYcE-pf{gGzgrssssssssss,[ |:N6К|֪
  F,_ɳ-o|
  bO&ޅŤ
  /ɂoܙ/ctg^Ǫ|\
  וDVʝB>L;
  \N
  <[sgv Db
  ՟ A3>I{
  } 314oGę엊Q )

  zAۆT ^h+~rlaj)w[2«:~z)Wѹ3PI:m|~#;7pssssssssss,e
  n,IZu?~:_ 
  nHLmB )nKҎE5(
  ^R$~i
  ɐsg!w
  W[δ˻x91d 9w_^(A.
  Gu.hܙ72V.'le1NYoϸmY&,CC$R=˲-WCF#I-uKyj' vpKK;-gV

  |niLLAqGXuμHW3rg
  ?~y52wf{؃rgKViB;>'aɭSܴ
  y#:r0Ξ'nrg%W'(5#w*z_ T_EWK:;qL]Bղg
  ꠹nί}k;~UuMV/?7=
  )*E%_-a/|/H
  hkġH j4Au
  !nҷ/ c("D
  Ew}rbEX|TBNHJ"R@ߙ
  /fhD.'l2 HAZ>g
  iS.XqhCUO*k+v)
  'D
  25J^N'6TVsbj!mj(.g4YB%VF
  /'tnlHY>vX_$RmP Y.Qv~mz W6v

  &!Ѓn`.~maWp91z6^imj_ࣼHINr8pٸH(i/Qߟc
  Hӊ

  Ae6!?
  Yr6W|<0˫zKղe]'%kmY_&8~YͫSn"????mA{
  |<A+ƌvf_Tū-bC6s
  )QQS o
  3p91jX9a.?bk)HQf |%3zRvvaTol6
  ۲jwCmA
  @L'Q'j
  ߹`UOmW*z߫X
  (;^_LZR
  |@7R=Qj
  о:jc2]_t]/ }a%+mӝ0Pnu
  
  !warj;R"vyI]ny.|)0;%U$>n$Rs#);R@,pn$e
  I90?2zs.M(Kۅf䓒]x24Yar\<XNQ
  ,}k-r$ږպifGڿm*_v\<#jZP9lnnqdC%

  D\<QcCa
  ^
  M-&~vaA7%~`w&|oQ|ʁNN

  [8}tr໓S
  Kq^%f<5kAP^r&֪+Y+
  b:AV mB~U'tv;a?x8,ځ?x&8'BEȣ|`_$RyQP`^x]xPAGrkq9>9Y%+>i,
  >ECM<HY
  ?/r]ޙF"<ώĐx7?=OL3"jo<ƫ.'3AxGJP]E;ACWܝ0p5/FCe7.6e
  Wϸ%~ކnnpAԡy0͐v)>Eg)Et*Fa22k
  /&?A5cX6+هU߾?_

  Q'nINX¿^G|Lc} G"h+ռ$QKρo+47gM rM=jǿ$WѠϿ{|Kr;
  ě
  "pה2|.&h?ܨI_f?U,
  -,࿒>VB3=v+k_N
  A"r]:;t2.1E{t^En"2N
  \V'g,±|dsR;<3 2.ί
  .08
  
  =p#)Ӂp]V2e$ r7cX|?'gSop@zS˫0!T݅
  _\=dO5XCGgE/ܼ
  )x2 )N:R$D@Lz?!'eV?7W.wD,.xp1ĕ\:nD

  ⤶l"˲:w*ew{1ہc}HMrk9)U/#0Զewf1N"x`UB_(t*.ہ_a~`׺%s׶cQ`/SAϪ>BQf5U`joxB7=`
  %qel_3/>>
  <eLO20ԞWDNJ/||(kEmYu>gxNjwZ

  uʝ%w!P*(/6_>ȋM(/fy!8V*"$eYwK~K 0!//S(¹jBjڿ0xaGP>xFCyyjNIVol9\,‹'i;Ľ|BRJP"=K ({&i,¹Ir(^89l0O͍*Pٙ쪏KV
  [6(0a
  =t 3I^ >IE3,Bk=@VrK7xUw\0fxzPjEW2
  ;a_8릘0ԝ uS=ߪ/a?>RWe4z
  3?S#OvÀ%Q{9|
  2>=E{t+FF~PYs{WZBHFGvn;96?~X21XbjԔ^ B>(bR
  ;>t40/0N
  a0X׆xYy
  0 ngsR++pP^/c40JB> t
  ލ+
  \|u|_5FNr8PjV|2|J;l2ʲ7̝ MkPwK<
  :qKY÷\LfCz????GnXNzAxZ
  a
  "N*(>uq.V!K
  /r ^

  x%܎!P
  1+*p%ڥdFZLE=(B.

  CyŤ
  HЀ/z
  }g.Ը1#
  tqƘZ7NwW"1[̸(//ˉ!}-:۲deYzh[*U' j<5bv?
  [
  ­wW |h.24~U0䃺?AΪDa2#w&
  A78ܽZ~X
  <* k&E
  O[ܒ9}:w

  3ʯ{
  wW7#ߩXP;5\'?(J<W|d2

  A!^5 ]£6!Oq|Q:54㿪+(ph/&pؿPoū+{Or@4ݎլ:%V]Wƿ~j/|tHQ{<`s+e 3^-1S#t4l6K?E"(¡_[>㖐P`^wcv?tIKmtoQχPYۑ
  7JHBQXr
  ¡_u1)CWA{V'޵3lZӊoLt
  L
  ?'_:
  GDS&. \N2NV8}j
  o^k<Lr
  [
  3
  MIP]\`'iLƉѽNr`Vÿ)>m| 2{BZ*d;^uv:b2B Jz9!hm
  
  
  x:<Y_
  jrW'@Tf6.tļ4+^^lV'5^ZGkk07;R`zz8?V!
  Ϟ!NrNݫe ,/[3ŭ-eXY^iTKK@f}DQB(}MQP_J

  U^P@(VĽs'$UO*#ǻ""
  )@D'5q ,]_5g]y
  _-lU+Rۅt
  WZ>[ugN
  l6͖aLjl7V-
  @;ꙻ
  &*qG|S8
  ­]!ˠ]P7U
  h;ūɞP3@xUC*Whm:6f,yXv?ڰ~3/\Z3=a2q
  ~fQ#f
  dwPUj['rXڂGkk0?^JߺW \
  O*PUo8onIDATifg-d}
  A
  
  ?OZ׌:!W
  

  |)±h`hd3wWjdZ>Ϭ^W*t]
  P
  4u8}j̳ѡaI
  ~!|@]
  IPHgPS_cx`L,֢S>R[{(`:tajWSB]HqU:;c>5FmtݐV[[pG]{
  ݯ˵
  zEQ:2oF%S@9qvl½Bfg! Q2U:b:>HF-հXt:
  Ӱx:,/C6:ԅ~7t,/%4Lrp('Q;5hTSG1f0==
  sOascz2N T mA0>寜XxPE5QUN
  _6r.nmϞuxFO1Z>s07;Kp{i VϞ1hm
  ȸk7:ƅ~3JO=@TSPt}
  Q#w
  לG
  Ɔu@lAlu|Unnv]A;m۝@]K E~atl!-Ȼls
  ,
  @1Hľ
  :{9
  -z
  h'} [Sdd
  0V_'kscT2S
  fjK(yJ>:HqQ^-*NҒ
  &Sp
  P=\{;rk*Th^e'ś?n&:
  'E
  &ht3hk_&l6
  +M
  ;rnvVybwDlL}]~xսZAjf2:<DU-~}Bϼ.6HF=߄ᰆ@Wvttfgaey,<V*4 :AQ:Wg2\k .

  kzQ/ubA3#Ѓt:M5t:31&KK0(Mfͩ\2ĸ
  5
  :;ѲQil>CÞF

  \
  ",/=
  #Чu_<}魟@\i<^M~

  V³l6
  tr}aP}f(f
  (N!@6l6
  LF
  > -5c;̀O՝ZdWQuX<Cf:6(d2kC
  F:Y~p8ϒ
  A'K##A.UDPZ3&ZOmXݫe?\
  h0~lBM"]l4gscù
  Zzv%x`mUst
  
  ?B\+¬TLUsׯ
  ZW
  iˋŮEQ3FLؠSP(gXUwŠ^-yPN
  1AP٬N=V
  Їeɾ}LKH@G^+pԘ
  <Zs>&,J|*
  )p{i\
  (T4cB@Q:\TN
  KOL7UMS\Bz7::JM Zn/-Qw3f6,~|߳%USB80LӰxo'kō,lnl@qk
  4(a!(Zg!,yaN2فdB>Z[KK:0~[[50(B
  f74T-
  }g.@Ju I>@w^%L͛H
  W&\n/-U7s#듑d
  ~&~f+P=2+Ϊ,Cs4%fdAfL&C͒W(P4wTpFSm?b^Ͱ6NGMw=,( f%s*i;
  W-ajRP|#[,To!T`Xhl,
  NȥN+[
  Tt:oyP'֖' cjHb#rt?,AE8X
  =i}ǁƆ.#0iHUfgAQPzǴW==3q \[ۋ,yi
  ,b>T=6D{>ڟ3T5-lihF#WW+U+nm|^!:#MEQZ>?hS렜84&(zybG*^M{~4
  Zjc
  @6
  W_6H':]1GH
  DY
  H9Pu

  ^ObonlIeꝙ~Yq. fU1AoMOOScPґq)Jpwcr>z
  (4МL]n
  sɩCQ<(*msN"ᴑJEe ~0vu #xL5|5+ӌ!x-]gg^ζQ/<|O eCifx2,\g<j~p |V՟{TLrOxM(j_Y^śk6ŭ-Pd2pP4z630;ݯ
  ϮNa73{'%niUeXQ7h:G+ŭ-dn4\/Fwx{X4BA07h2F

  nL֎
  ZX{>@Ս
  73
  nzW@Z3,}M7v`P?帹Ƽ>)^֖N+aہn͍
  XY^L&Cw!abMΫj{Y|yUrۥ4t4`3Xyl&N XмhEIE=qT
  s
  wSv{c|u7mbhQIc:]*@fd7'Ѽ87;{Vjt0]AU-
  lP+p:@
  k¦+Hno,
  i[.Op=
  TYL&C(t*js s}ؔ|8
  7Q۷
  A\x>cB-?B3;/OQMr4
  Pp5NXukscDQT'
  N`X;7T'(ꙇܣ쌩<=.^7VS|5RU6MfM[G,oYQS0fLs+4(p~r\ȗd`*@utfӮ ;>*P'%;sA
  Y:
  :YZrª)<Z[2
  !4,Tߎd
  |]^lucaGLҘ&xo@7lֹ#udF7Y[X0A&'
  J '

  աƧPf9
  9ej
  5[
  =8x%0wʣjn-HkY03{ʉ#Jlh!5:kL

  (Sa8XHw;:w
  aH
  (nj4#RJ3Fqk
  :b
  ۀvl6
  7Ӕ|l.ۭDh ` j0Νse(M~@v'e,'
  ñgc^f:

  AU;*
  n
  C&+Ur(?%4[~Q4~Z#"Sފ#5+nP7|tЕ
  7ezIc,-nG:%ؕ}!TH7VwSX{ spZ)lO 3%T0~gcBiW_<EVN}Ћ2 TW7`
  Y#`8kwW׳%thEii-DO_U}kn/-(UOjLskk[+`*)P
  '\y
  FGGif]TSŭzWNa@͸N]̰{~r<Z[ɭ*`y_jhdnq
  `S
  ĆGc
  lzR7f?
  <lPDzNxr5>xŸ#
  =@ziW>?3</@-@ZfX|`Z҃_(~ ?Gdee|
  `iW:>X.C}蕉dWˣii6C*RW0prBTAk j|cc"%tkR0.cRWth
  xc|~&Mk.@
  X/
  Y;{b紅gWjP'U_J^\@ꁒbAIǼ@AV+-
  3?????_o9;5~뽖 ^iYg@ȇ}kV@_C27&SdžGh
  )#&SfhEMmeyYNc&4kf
  S
  8n=䪦ыWas}^U}X
  dEWvc]v
  4
  Cza ȇxTP
  T7o › EG5+C@! _ 8f`\
  K-3)Ɔu.
  ~F71eמw AtlBHw_VBo9|eU^
   qA9QpP_
  Cue5<*T~z
  w~z
  J?hAMU]0@Gz P' tΨūN0
  ە:?U0e8@YJ?
  N=@=!^5ԽZh????I4Upi23iX9}j.h6@1tq̆wM']'>\2yc
  ް)`6!9ڜGm
  |;0~zS&0>R]P]O~m
  ӧ8M}
  j+g _*?????Y40Έ"|j6[T?ZP~ @Ss4rQRMaTu7/HzҘ_:V*o^-ר~(CSˢ@2~ ZDR44Cb#
  P)UkrL]+1Z2[@MjH_\g|NXn!OT[uqw+#AO@>
  #5c~G{?jbi:R=Rğ7!K(8-A:4XN+OB<ܭo&e~۲᭧ Ǫnզ?U8Q,­4.*yV3Jk_+hk^-coܩ+)^;k?2'iR)
  < K&7

  z#EQv%/ﳖzyY--|?(% 
  ߨ2 UW0z9sbA2ɤ0*\<9l(eTp/=Otܖ.-|`Njze8]ggBEÚ!2;/>
  +T1ehNt1۽Z????-z
  7{kUZP^Z&
  H}#;uWjenv-Aۄgn'zWJ_+xҋVS
  S(i\z0 Bb$UmܦVlfiyM[(M
  ڰk4C;qhK*ݔ>uv:ayu|+n`J[@]1EWe1k5bmpF_EF
  Tk\.
  b>G?Y[+
  Yfa>VƖkElx=sw?RY}>`=WZoꙻ
  (ROrm֘
  |,ŭ-% *n6]lXkܖ
  |, VxLS܎<
  |,2^5B]uw$` zW Lov{N+;h _r+9%w$`0|QbA
  Iew)a<ꏘOvl_0(RTgZՑeJV#
  h=swMj6mAn

  بXv/٢Ml6{Ujsnd0RwNg'D
  ^uwX*xs1'BC"ĔIg.MmeSڥ1
  |;fV&`=EQff+Uw*
  MȊ>Bd/Q-F}g.0ūtb`P 
  _QHM-@ߙ
  00!t%gA>3t;|escN\Ne0Q拁$Uy3(T.yzo/
  ~?{Fd^ZwNOOT.l2,M->7;KS,/|o^6iYIENDB`