Instytucja: 

ZŁOCZEW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez ZŁOCZEW

  Witam

  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej  z dnia 3
  lutego 2020r. uprzejmie informuję, że:

  Ad. 1.  Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy.

  Ad. 2.  Nad przygotowaniem raportu pracowali poszczególni pracownicy
  wydziałów  i składali informację do koordynatora (odpowiedź a).

  Ad. 3.**Społeczność lokalną informowano o możliwości zabrania głosu na
  temat treści raportu poprzez umieszczenie informacji na stronie
  internetowej  gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej (odpowiedź b).

  Informacja o możliwości zabrania głosu była umieszczona także na
  zaproszeniach na sesję wysłanych gościom oraz rozwieszanych na słupach
  ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw. Zaproszenie takie było
  również umieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu (odpowiedź h).

  Ad. 4. Podczas debaty głos zabrało dwóch radnych.

  Ad. 5. Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy nie
  zgłosił się żaden mieszkaniec.

  Ad. 6. W debacie nad raportem o stanie gminy nie wypowiedział się żaden
  mieszkaniec.

  Z poważaniem  Elżbieta Cała
  Podinspektor ds. obsługi
  Rady Miejskiej i spraw obywatelskich

  Urząd Miejski w Złoczewie
  Szkolna 16, 98-270 Złoczew
  tel.(43) 820-22-70
  e-mail:{{ email }} <mailto:{{ email }}>
  www.zloczew.pl <http://zloczew.pl>

  ------------------------------------------------------------------------
  /Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złoczew z
  siedzibą ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew. Kontakt z Inspektorem ochrony
  danych możliwy jest drogą mailową: {{ email }}. Dane będą
  przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa
  treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na
  stronie internetowej Administratora danych pod adresem:
  www.zloczew.pl/kontakt <https://zloczew.pl/kontakt>

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
  adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
  zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. /

  Załączniki

  • kbjgkahnchphgdjl.png