Instytucja: 

MUSZYNA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MUSZYNA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-09 22:06

  odczytano w dniu 2020-02-10 15:40.

 • odpowiedź na wniosek przez MUSZYNA

  Muszyna, dnia 11.02.2020 r.

  OA.1431.2.2020

  Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej nadesłany drogą
  e-mailową w dniu 10.02.2020 r. - Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
  wyjaśnia:

  Odp. pkt 1

  Nie

  Odp. pkt. 2.

  a. pracowały nad nim poszczególne referaty, kierownicy referatów i
  jednostek pomocniczych wchodzących w skład zespołu, składali informacje do
  koordynatora - osoby odpowiedzialnej - sekretarza.
  b. powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  przed jego przygotowaniem

  Odp. pkt 3.

  c. informowano na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  Odp. pkt.4.

  1 radny

  Odp. pkt.5.

  Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie z zachowaniem
  art. 28aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym.

  Odp. pkt.6.

  Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy.

  Beata Popławska

  Biuro Rady MiGUM

  Tel. (18) 472-59-30

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji
  pisemnej/email, których zakres może zawierać: imię i nazwisko, adres, email,
  telefon, informujemy, że treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO
  znajduje się na głównej stronie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  <http://www.muszyna.pl/> http://www.muszyna.pl/ lub pod bezpośrednim
  linkiem: <http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html>
  http://muszyna.pl/pl/2007/0/klauzula-informacyjna.html. Niniejsza wiadomość
  wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje prawnie chronione.
  Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie
  ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo
  adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ją omyłkowo, prosimy o usunięcie
  wszelkich kopii tej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy
  wiadomości.