Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OLKUSZ

  *OP.1431.12.2020*

  **

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 *

  *02-605 Warszawa*

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  dot. raportu o stanie gminy informujemy co następuje:

  Ad 1) Radni Gminy Olkusz nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa
  ustawy o samorządzie gminnym.

  Ad 2) odpowiedź:

  _a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) _

  Ad 3) odpowiedź:
  _b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej_

  Ad 4) Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy zabrało głos 10
  radnych.

  Ad 5) Do zabrania głosu w debacie nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

  Ad 6) Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się w debacie na temat raportu
  o stanie gminy.

  Informacja:
  Michał Latos, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i
  Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 310, tel. 32 626 01 60

  Informację udostępnił:

  Maciej Kaliś, Biuro Promocji i Informacji Publicznej, Urząd Miasta i
  Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 312, tel. 32 626 01 62