Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Tarnów

  Twoja wiadomość

  Do: umt@umt.tarnow.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 22:12

  odczytano w dniu 11.02.2020 07:40.

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez Tarnów

  Twoja wiadomość

  Do: umt@umt.tarnow.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 22:12

  odczytano w dniu 11.02.2020 09:28.

 • Urząd Miasta Tarnowa przez Tarnów

  Tarnów, dnia 14 lutego 2020 r.
  WOR-ROR.1431.14.2020
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 lutego 2020 r. o udzielenie informacji publicznej, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

  Ad. 1

  Wymogi dotyczące raportu o stanie miasta zostały określone w uchwale Nr LXI/629/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Tarnowa” i zmianie niektórych uchwał.

  Ad. 2

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i powyższą uchwałą.

  Ad. 3

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub Biuletynie Informacji Publicznej.

  Ad. 4

  W debacie dotyczącej rozpatrzenia Raportu o stanie miasta Tarnowa za 2018 rok zabrało głos 14 radnych Rady Miejskiej (Protokół z XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła się 19 czerwca 2019 r., 27 czerwca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r.).

  Ad. 5

  Dwoje mieszkańców zgłosiło wolę zabrania głosu w debacie dotyczącej rozpatrzenia Raportu o stanie miasta Tarnowa za 2018 rok.

  Ad. 6

  Dwoje mieszkańców wypowiedziało się w debacie dotyczącej rozpatrzenia Raportu o stanie miasta Tarnowa za 2018 rok (Protokół z XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła się
  19 czerwca 2019 r., 27 czerwca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r. ).

  Krystian Krawczyk
  Urząd Miasta Tarnowa
  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego
  33 - 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
  Tel. 14 688 24 86
  E-mail : k.krawczyk@umt.tarnow.pl
  Oficjalna strona internetowa: www.tarnow.pl
  Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.
  Ochrona danych osobowych (RODO). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na oficjalnej stronie miasta Tarnowa pod adresem https://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO