Instytucja: 

CZOSNÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CZOSNÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@czosnow.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-09 22:22

  odczytano w dniu 2020-02-10 15:46.

 • RE: Udostępnienie inf publ FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CZOSNÓW

  Dzień dobry,

  W związku z wnioskiem Państwa o udostepnienie informacje publicznej w temacie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania administracyjnego, wzywam do usunięcia braków wniosku o udostepnienie informacji publicznej w zakresie, w jakim są one niezbędnie celem udostępnienia informacji publicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

  Uzupełnienie wniosku powinno obejmować podanie okresu jakim objęty jest wnioskiem, tj: czy dotyczy raportu za rok 2018 podejmowanego uchwałą w 2019r. czy za rok 2019 podejmowanego w 2020r.

  W przypadku braku uzupełnienia wniosku pozostanie on bez dalszego rozpatrzenia.

  Z poważaniem,

  Monika Filipiak-Żmuda

  Załączniki

  • image001_0Jnhvqy.jpg (nieskanowany) Skanuj