Instytucja: 

NADARZYN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez NADARZYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 22:49

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:54.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

  Dzień dobry,

  Nawiązując do pisma z dnia 10 lutego 2020 roku (zarejestrowanego pod numerem
  3 527), w załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z wyrazami szacunku,

  Marcin Ciostek

  Inspektor ds. organizacyjnych

  ____________________________________________________________________________
  __________________

  Urząd Gminy Nadarzyn

  ul. Mszczonowska 24

  05-830 Nadarzyn

  tel. 22 729 81 85

  <http://www.nadarzyn.pl/> www.nadarzyn.pl;

  bip.nadarzyn.pl

  itv.nadarzyn.pl

  --

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem
  Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy
  ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, zwany dalej Administratorem.

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i
  nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
  instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1
  a/b/c/d/e.

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w
  przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu.

  Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji
  wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa.

  Załączniki

  • image001.jpg
  • 3527_1431_Watchdog_Polska.pdf