Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Witam!

  List na adres "poczta@ostrowmaz.pl" datowany 9 lutego 2020 (22:51:08),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  poczta@ostrowmaz.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.4f02659886a28e7d48aca60826c529a2.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Delivered-To: ostrowmaz.pl-poczta@ostrowmaz.pl
  Received: (qmail 27355 invoked by uid 215007); 10 Feb 2020 14:46:02 -0000
  X-clamdmail: clamdmail 0.18a
  Received: from 185.70.38.12 (HELO smtp2-87.emaillabs.net.pl) (185.70.38.12)
  by 94.152.128.215 with ESMTPS (ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 encrypted); 10 Feb 2020 14:46:02 -0000
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 48GTHG4602zF9tpX
  for <poczta@ostrowmaz.pl>; Mon, 10 Feb 2020 14:46:02 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1581345962; bh=zIWg7Mx8lCHTighjf+rM+m4dIoo=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=lQPMa2K/cWiPxMWJDDCQoZp4sJ7vrVAcrw8ZgyPuk6IbexslGl8x/+SHXLLMFK1nm
  EQTXa8uZfJxM/P8HkY9ormLEa+5Ougk6NZUNfA9vUb0DHsdxnLhV3NuIG2A3Cj0os5
  5f/OVoOlrnONnnvno7Ud9JMI9451K/5YwP3PFp6w=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id C2694273B3
  for <poczta@ostrowmaz.pl>; Sun, 9 Feb 2020 22:51:08 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============1658405765400006878=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Mieszka=C5=84cy_i_radni_wobec_raportu_o_stanie_gminy?=

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Twoją wiadomość

  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Do: ekancelaria@ostrowmaz.pl
  Wysłaną: 2020-02-11 10:39:19

  Odczytano w dniu 2020-02-11 11:25:08

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej złożony w dniu 9 lutego 2020 r. /data wpływu do Urzędu Miasta
  11 lutego 2020 r./

  Załączniki