Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez POKRZYWNICA

  Wiadomość wysłana w dniu 9 lutego 2020 21:53:36 GMT-00:00 do ug@pokrzywnica.pl o temacie „Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA

  W nawiązaniu do wiadomości z dnia 09.02.2020 r. informuję, że:
  1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
  2. Raport był przygotowywany poprzez pracę poszczególnych pracowników wydziałów i składanie informacji do koordynatora.
  3. Mieszkańców poinformowano poprzez informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Żaden z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.
  5. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.
  6. Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  -------------------
  Pozdrawiam serdecznie
  Patryk Bobowski
  Samodzielny referent ds. księgowości budżetowej oświatowej i EDG
  bobowski@pokrzywnica.pl
  Tel: 23 691 88 67
  Fax: 23 691 85 55

  Urząd Gminy Pokrzywnica
  Aleja Jana Pawła II 1
  06-121 Pokrzywnica
  NIP Gminy: 568-152-46-51
  REGON Urzędu: 000541776

  www.pokrzywnica.pl
  bip.pokrzywnica.pl

  [ https://bip.pokrzywnica.pl/artykuly/962/klauzula-ogolna | Klauzula RODO ]

  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Prosimy także nie ujawniać nikomu otrzymanych informacji oraz nie sporządzać, nie zachowywać i nie dystrybuować żadnych kopii otrzymanych informacji.