Instytucja: 

RYBNO

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RYBNO

  W odpowiedzi na pytanie dotyczące raportu stanu gminy, informuję co
  następuję:

  1. nie było uchwały co do szczególnych wymogów dotyczących raportu
  albowiem jest to tryb fakultatywny.

  2. pracowali nad nimi poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informację zbiorcze do sekretarza, raport napisał pracownik urzędu.

  3.  Informacja do lokalnej społeczności odbyła się za pośrednictwem BIP,
  ogłoszeniu w radio i prasie internetowej, a także podczas spotkań z
  mieszkańcami.

  4. Żaden radny nie zabierał głosu podczas debaty.

  5. Jeden mieszkaniec zgłosił się do zabrania głosu.

  6.Jeden mieszkaniec wypowiadał się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy.

  W razie pytań proszę dzwonić. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

  Z poważaniem
  Urząd Gminy Rybno <https://www.gminarybno.com>
  Krystian Gołębiewski
  Sekretarz
  Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno
  <https://www.facebook.com/urzadgminyrybno>
  <https://www.youtube.com/channel/UCQvvtY0yOW9Q30Ab4l2Q4Dg?view_as=subscriber>

  T: (46) 861-14-38 <tel:(46)861-14-38> | E: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}> | W: www.gminarybno.com
  <http://www.gminarybno.com>

  O przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Rybno
  <http://www.gminarybno.com/pliki/plik/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1579868664.pdf>.