Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBIEWO

  Wiadomość przeczytano 2020-01-20 12:38:19

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LUBIEWO

         
  Dzień dobry, w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielam odpowiedzi:
   
   
   
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
   
  Radni nie podjęli uchwały.
   
   
   
  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
   a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) 

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
   a) nie informowano o tym mieszkańców
   b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
   c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
   d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
   e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
   f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
   g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
   h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
   
  Podczas spotkań np. zebrań z mieszkańcami.
   
   
   
  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? 

  Podczas debaty głos zabrało 6 radnych.
   
   
   
  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?
   
  Do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy zgłosił się 1 mieszkaniec.
   
   
   
  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?
   
  W debacie na temat raportu o stanie gminy wypowiedział się 1 mieszkaniec.
   
   
   
  Pozdrawiam serdecznie
   
  Agnieszka Pieczka
   
  Sekretariat
   
  Urzędu Gminy w Lubiewie
   
  ul. Hallera 9
   
  89-526 Lubiewo
   
  tel. 52 33 49 310, fax. 52 519 02 14
   
   
   
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lubiewo, z siedzibą ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia z Państwem korespondencji oraz w celu dla którego zostały nam udostępnione. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://lubiewo.bip.net.pl/
   

   
   
   
   
   ----------- Oryginalna wiadomość -----------
   Od: sprawa-17567@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   Data: 2020-01-20 08:48:42
   Do: ug@lubiewo.pl
   Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
   
   
   
   
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
   
  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
   
  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
   a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) 
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
   c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
   d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
   e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
   f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.
   
  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
   a) nie informowano o tym mieszkańców
   b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
   c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
   d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
   e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
   f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
   g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
   h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.
   
  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
   
  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?
   
  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?
   
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-17567@fedrowanie.siecobywatelska.pl
   
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
   
  --
   
   
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
   ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
   tel: 22 844 73 55
   www.siecobywatelska.pl 
  www.watchdogportal.pl
   www.funduszesoleckie.pl
   www.informacjapubliczna.org
   NIP 526282872