Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, ponownie zwracamy się z wnioskiem o informację pierwotnie wysłanym 16 lipca na adres
  info@osiecznica.ug.gov.pl.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponaglamy.

  Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez OSIECZNICA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <info@osiecznica.pl> o 2019-01-05 15:55

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-01-07 07:39

 • (bez tematu) przez OSIECZNICA

  Dzień dobry,

  w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej proszę o ponowne
  przesłanie wniosku o informację publiczną, gdyż wiadomość z dnia 5 stycznia
  2019 r. jest nieczytelna.

  Z wyrazami szacunku,

  Agnieszka NIEMIEC

  Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

  Urząd Gminy w Osiecznicy

  ul. Lubańska 43

  59-724 Osiecznica

  Tel. 75 73 12 107 wew.25

  Tel.kom 665 999 892

  Załączniki

 • ponaglenie ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na Państwa wiadomość o ponowne przesłanie wniosku o dostęp do informacji publicznej, po raz trzeci wysyłamy wniosek o informację publiczną (wniosek wysłany w dniu 1.12.2018 r., a następnie ponaglenie 5.01.2019 r.). Niniejszą wiadomość również prosimy traktować jako ponaglenie, a nie kolejny wniosek. Poniżej przesyłamy treść wniosku wysłanego 1.12.2018 r.:

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, ponownie zwracamy się z wnioskiem o informację pierwotnie wysłanym 16 lipca na adres
  info@osiecznica.ug.gov.pl.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez OSIECZNICA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <info@osiecznica.pl> o 2019-01-10 14:23

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-01-10 14:47

 • odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez OSIECZNICA

  W odpowiedzi wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
  stycznia 2019 r. informuje się, iż:

  1) w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy nie są
  prowadzone media;

  2) gmina nie prowadzi czasopisma ani dziennika;

  3) wydatki poniesione na ogłoszenie ( Gazeta Wojewódzka) :

  a) 2015- 1476 zł

  b) 2016- 1476 zł

  c) 2017- 1476 zł

  d) 2018- 1500 zł

  Z poważaniem,

  Agnieszka NIEMIEC

  Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

  Urząd Gminy w Osiecznicy

  ul. Lubańska 43

  59-724 Osiecznica

  Tel. 75 73 12 107 wew.25

  Tel.kom 665 999 892

  Załączniki

 • (bez tematu) przez OSIECZNICA

  Dzień dobry,

  w poprzedniej wiadomości omyłkowo wpisano błędne informację, poniżej
  przesyłam poprawne.

  3) wydatki poniesione na ogłoszenie ( Gazeta Wojewódzka) :

  a) 2015- 1476 zł brutto

  b) 2016- 1476 zł brutto

  c) 2017- 1476 zł brutto

  d) 2018- 1599 zł brutto.

  Agnieszka NIEMIEC

  Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

  Urząd Gminy w Osiecznicy

  ul. Lubańska 43

  59-724 Osiecznica

  Tel. 75 73 12 107 wew.25

  Tel.kom 665 999 892

  Załączniki