Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ŻYCHLIN

  Twoja wiadomość

  Do: Janina Stasiak
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: wtorek, 17 lipca 2018 12:38:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: wtorek, 17 lipca 2018 14:04:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej przez ŻYCHLIN

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam pismo w sprawie informacji publicznej.

  Z poważaniem,
  [cid:C0CD4BD8F05C49A9A096D706E512FF68@SEKRETARIAT]

  Janina Stasiak
  Sekretariat
  [cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

  tel: 24 24 351 20 32

  [cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

  fax: 24 351 20 31

  [cid:77516215385441DCB095B20A9556B5FC@SEKRETARIAT]

  sekretariat@gminazychlin.pl<mailto:sekretariat@gminazychlin.pl>

  ________________________________
  Gmina Żychlin
  NIP: 7752406961; REGON 611015514
  Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
  ________________________________
  Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
  The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

  Załączniki

 • Fwd: opowiedz na wniosek przez ŻYCHLIN

  ---
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: opowiedz na wniosek
  Data: 2018-08-17 11:12
  Od: Janina Stasiak <janina.stasiak@gminazychlin.pl>
  Do: "biuro@siecobywatelska.pl" <biuro@siecobywatelska.pl>

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostepnienie
  informacji publicznej . Odpowiedz dostarczam na ogólny adres ponieważ
  otrzymuje informację o braku dostarczenia wiadomości na adresie
  poniżej:

  DOSTARCZENIE DO WYMIENIONYCH ADRESATÓW LUB GRUP NIE POWIODŁO SIĘ:

  sprawa-7961@federowanie.siecobywatelska.pl
  (sprawa-7961@federowanie.siecobywatelska.pl)
  Nie można dostarczyć wiadomości. System nazw domen (DNS) zgłosił,
  że domena adresata nie istnieje.

  Skontaktuj się z adresatem w inny sposób (na przykład przez telefon)
  i poproś, aby poinformował swojego administratora poczty e-mail o tym,
  że prawdopodobnie domena adresata nie jest poprawnie zarejestrowana u
  rejestratora domeny. Przekaż poniższe szczegóły błędu.
  Prawdopodobnie administrator poczty e-mail adresata jest jedyną osobą,
  która może rozwiązać ten problem.

  Aby uzyskać więcej informacji i porad umożliwiających rozwiązanie
  tego problemu, zobacz ten artykuł:
  https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361.

  Z poważaniem,

  JANINA STASIAK
  Sekretariat

  tel: 24 24 351 20 32

  fax: 24 351 20 31

  sekretariat@gminazychlin.pl

  -------------------------

  Gmina Żychlin
  NIP: 7752406961; REGON 611015514
  Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007

  -------------------------

  Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA.
  Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej
  wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie
  osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym
  dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie
  jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe
  powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
  The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is
  intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of
  the information or copying of this message is prohibited. If you are not
  the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and
  delete this message.

  Załączniki