Instytucja: 

PIECHOWICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez PIECHOWICE

  W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br. poniżej przesyłam stosowną odpowiedź:

  Ad. 1 czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
  TAK
  Ad. 2 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.
  Miesięcznik pn. „Informator Piechowicki”

  strona internetowa Miasta Piechowice http://piechowice.pl/

  Wydział odpowiedzialny za publikację: Referat Spraw Społecznych

  Osoba odpowiedzialna za realizację publikacji: Anna Szalej – John Kierownik Referatu Spraw Społecznych w tym stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu.
  Ad. 3 prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:
  http://piechowice.pl/
  http://piechowice.pl/informator
  Ad. 4 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:
  TAK
  Ad. 5 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
  w załączeniu
  Ad. 6 prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  L.p
  Rodzaj wydatków
  2015
  2016
  2017
  I półrocze 2018

  1
  Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wzajemnej promocji
  5 000,00 zł
  5 000,00 zł
  5 000,00 zł
  5 000,00 zł

  2
  Materiały promocyjne
  5 721,96 zł
  3 690,00 zł
  1 690,70 zł
  4 920,00 zł

  3
  Obsługa medialna Miasta
  15 530,00 zł
  15 990,00 zł
  14 760,00 zł
  7 380,00 zł

  4
  Informator Piechowicki
  29 880,00 zł
  33 000,00 zł
  34 200,00 zł
  14 450,00 zł

  5
  Usługi związane z wydaniem materiałów promocyjnych
  2 775,50 zł
  4 190,00 zł
  4 957,84 zł
  2 124,75 zł

  6
  Publikacje promujące miasto
  3 795,00 zł
  12 800,00 zł
  19 974,17 zł
  7 165,00 zł

  W zastępstwie Kierownika Referatu Spraw Społecznych
  Ilona Ulanecka
  Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

  Urząd Miasta Piechowice

  Tel. 75 75 48 909

  Załączniki

  • ip_kwiecien_2018.pdf
  • ip_luty_2018.pdf
  • ip_maj_2018.pdf
  • ip_marzec_2018.pdf
  • IPczerwiec1kor4.pdf
  • odpowiedź_na_wniosek_HkioAtq.pdf
 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez PIECHOWICE

  W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br. poniżej przesyłam stosowną odpowiedź:

  Ad. 1 czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  TAK

  Ad. 2 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.

  Miesięcznik pn. „Informator Piechowicki”

  strona internetowa Miasta Piechowice http://piechowice.pl/

  Wydział odpowiedzialny za publikację: Referat Spraw Społecznych

  Osoba odpowiedzialna za realizację publikacji: Anna Szalej – John Kierownik Referatu Spraw Społecznych w tym stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu.

  Ad. 3 prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:

  http://piechowice.pl/

  http://piechowice.pl/informator

  Ad. 4 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:

  TAK

  Ad. 5 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

  w załączeniu

  Ad. 6 prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  L.p

  Rodzaj wydatków

  2015

  2016

  2017

  I półrocze 2018

  1

  Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wzajemnej promocji

  5 000,00 zł

  5 000,00 zł

  5 000,00 zł

  5 000,00 zł

  2

  Materiały promocyjne

  5 721,96 zł

  3 690,00 zł

  1 690,70 zł

  4 920,00 zł

  3

  Obsługa medialna Miasta

  15 530,00 zł

  15 990,00 zł

  14 760,00 zł

  7 380,00 zł

  4

  Informator Piechowicki

  29 880,00 zł

  33 000,00 zł

  34 200,00 zł

  14 450,00 zł

  5

  Usługi związane z wydaniem materiałów promocyjnych

  2 775,50 zł

  4 190,00 zł

  4 957,84 zł

  2 124,75 zł

  6

  Publikacje promujące miasto

  3 795,00 zł

  12 800,00 zł

  19 974,17 zł

  7 165,00 zł

  W zastępstwie Kierownika Referatu Spraw Społecznych

  Ilona Ulanecka

  Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

  Urząd Miasta Piechowice

  Tel. 75 75 48 909

  Załączniki

  • ip_kwiecien_2018.pdf
  • ip_luty_2018.pdf
  • ip_maj_2018.pdf
  • ip_marzec_2018.pdf
  • IPczerwiec1kor4.pdf
  • odpowiedź_na_wniosek.pdf