Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PLATERÓWKA

  Witam.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:

  - Gmina Platerówka wydawała Biuletyn Gminny. Ostatni nr wydany został w
  2014 roku.

  Poniżej przesyłam link do Biuletynu Gminnego:
  http://gminaplaterowka.pl/p,72,biuletyn-gminny

  Gmina Platerówka zleca również zamieszczenie ogłoszeń w gazecie Ziemia
  Lubańska.

  Wydatki na promocję i ogłoszenia:  rok 2017 - 4429,23 zł, w tym 87,74 zł
  ogłoszenia

  rok 2018 - 9210,15 zł, w tym 250 zł ogłoszenia.

  Pozdrawiam

  Renata Stalmach

  UG w Platerówce

  tel. 75 722 16 90