Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PODGÓRZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@podgorzyn.pl> o 16.07.2018 09:05

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o16.07.2018 09:10

 • dot. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODGÓRZYN

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu Gminy dnia 16 lipca 2018 r.

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania maila wraz z
  załącznikiem.

  Pozdrawiam,

  Liwia Manthaj

  Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

  Urząd Gminy Podgórzyn

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej cz. 1 przez PODGÓRZYN

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 16 lipca 2018 r.

  Ponadto przesyłam 5 ostatnich numerów czasopisma wydawanego przez Gminę
  Podgórzyn. Ze względu na duży format załączników wiadomość zostanie wysłana
  w dwóch częściach.

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości wraz z
  załącznikami.

  Z poważaniem,

  Liwia Manthaj

  Urząd Gminy Podgórzyn

  Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PODGÓRZYN

  W załączeniu kolejne 3 egzemplarze czasopisma wydawanego przez Gminę
  Podgórzyn.

  Z poważaniem,

  Liwia Manthaj

  Urząd Gminy Podgórzyn

  Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

  Załączniki