Instytucja: ŁUŻNA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • INFORMACJA przez ŁUŻNA

  Szanowni Państwo,

  - w Urzędzie Gminy Łużna oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Łużna
  nie są prowadzone media;

  - Gmina prowadzi czasopismo – „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik
  gminny Łużna.

  Wydawany jest Informator Gminny. Stanowi on lokalną prasę, która jest
  rozpowszechniana wśród mieszkańców gminy, w szkołach i instytucjach.
  Zamieszczane są w nim informacje dotyczące życia gminy.

  - „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik gminny Łużna nie jest
  zarejestrowane w sądzie.

  - w załączeniu Gmina Łużna przesyła 5 ostatnich numerów kwartalnika w
  formacie pdf;
  https://wetransfer.com/downloads/a187e09c2d52c77a884690e96df51a2120180723090017/4659ff141f3b5df8b72c5d7132e1a26220180723090017/6abdd2

  - Informacje dotyczące wydatków gminy związane z promocją gminy tj.
  promocją gminy z udziałem mediów o zasięgu lokalnym, krajowym i
  międzynarodowym, promocją poprzez materiały promocyjne i informacyjne
  oraz kosztami organizacji uroczystości gminnych w latach:

  2015 – 63 687,04;

  2016 – 44 546,03;

  2017 – 31 928,49;

  2018 – 18 650,79.

  Z poważaniem,

  Sylwia Bogusz.

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres sprawa-8048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
  zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --
  Bogusz Sylwia
  Urząd Gminy Łużna
  38-322 Łużna 634
  tel. 183543039 wew.102
  boguszs@luzna.pl
  www.luzna.pl