Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez MOSZCZENICA (woj. małopolskie)

  Szanowni Państwo
  Odpowiadając na Państwa pytania informuję:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  /*odp.: Są prowadzone*/

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  /*odp.: W Wydziale Promocji Urzędu Gminy Moszczenica wydawany jest w
  formie papierowej kwartalnik "Echo Moszczenicy" (24-28  stron, nakład ).*/

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  /*odp. Nie są dostępne.*/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  /*odp. Jest zarejestrowane w sądzie.*/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  /*odp.: Gazeta wydawana jest wyłącznie w formie papierowej.*/

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  /*odp. nie publikujemy artykułów sponsorowanych, reklam itp., gazeta ma
  charakter wyłącznie informacyjny i publikowane materiały dotyczą
  wyłącznie spraw związanych z bieżącą działalnością urzędu i mieszkańców
  Gminy Moszczenica.*/

  Pozdrawiam

  Paweł Morańda

  Urząd Gminy Moszczenica

  W dniu 31.07.2018 o 10:57, Bogusław Kalisz pisze: