Instytucja: OLKUSZ

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez OLKUSZ

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4
  ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
  do udostępnienia informacji publicznej dotyczącej jednostek podległych i
  nadzorowanych, o którą Państwo wnioskują, zobowiązane są jednostki
  organizacyjne gminy. Dane kontaktowe do jednostek znajdują się w
  Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/umigolkusz .
  W zakresie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:
  1.    Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu wydaje czasopismo o tytule
  Kwartalnik Gminy Olkusz.
  2.    Kwartalnik Gminy Olkusz jest czasopismem wydawanym kwartalnie. Za
  redakcję Kwartalnika Gminy Olkusz odpowiedzialne jest Biuro Promocji i
  Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
  3.    Wszystkie – wydane dotychczas – numery Kwartalnika Gminy Olkusz
  dostępne są pod następującym adresem:
  http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357&Itemid=314&lang=pl
  4.    Kwartalnik Gminy Olkusz jest zarejestrowany w sądzie.
  5.    Wszystkie numery Kwartalnika Gminy Olkusz dostępne są pod
  następującym adresem:
  http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357&Itemid=314&lang=pl
  . Jeżeli jest potrzeba, bym przesłał osobno pliki pdf, to proszę o
  informację, a postaram się opublikować je na serwerze - mailem niestety
  nie przejdą z uwagi na ograniczenia rozmiaru załącznika.
  6.    Ostatnie pytanie jest nie do końca precyzyjne, dlatego przesyłam
  wydatki Urzędu na ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej. Jeśli jest
  potrzeba uzupełnienia o inne informacje – proszę o kontakt.
  a.    2015 – 68 860,17 zł
  b.    2016 – 51 569,11 zł
  c.    2017 – 71 983,49 zł
  d.    2018 – 41 001,68 zł
  2.    W związku z wydawaniem Kwartalnika Gminy Olkusz poniesiono
  następujące koszty:
  a.    2015 r. – 12 300,00 zł
  b.    2016 r. – 12 300,00 zł
  c.    2017 r. – 14 821,50 zł
  d.    2018 r. – 6 765,00 zł

  Jednocześnie swoją informację uzupełnię w następującym zakresie:

  1. Żadna spółka prawa handlowego, w której Gmina Olkusz posiada
  udziały,, nie wydaje gazety, czasopisma, nie prowadzi radia, telewizji itp.

  2. Olkuska biblioteka wydaje czasopismo Ilcusiana - więcej informacji
  tu: http://www.biblioteka.olkusz.pl/biblioteka/wydawnictwo-ilcusiana ,
  jednak polecam - zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 3 ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - kontakt
  bezpośredni.

  Z wyrazami szacunku

  --

  *Michał Latos*

  Rzecznik Prasowy
  Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
  Rynek 1, pok. 312, 32-300 Olkusz
  Tel. 32 626 01 62, 534 405 310
  e-mail: m.latos@umig.olkusz.pl <mailto:m.latos@umig.olkusz.pl>