Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE

  Z poważaniem,

  Agnieszka Niewiara

  Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

  Urząd Gminy Radziemice

  Tel. 12 385-62-44

  Fax 12 385-60-30

  Załączniki

 • c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE

  Z poważaniem,

  Agnieszka Niewiara

  Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

  Urząd Gminy Radziemice

  Tel. 12 385-62-44

  Fax 12 385-60-30

  Załączniki

 • c.d. odpowiedzi na wniosek przez RADZIEMICE

  Z poważaniem,

  Agnieszka Niewiara

  Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

  Urząd Gminy Radziemice

  Tel. 12 385-62-44

  Fax 12 385-60-30

  Załączniki

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEMICE

  Dzień dobry.

  W związku z otrzymanym wnioskiem o informację uprzejmie odpowiadamy na zamieszczone we wniosku pytania:

  1. Tak.

  2. Gazeta (kwartalnik) – Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach.

  3. Nie jest dostępny.

  4. Nie dotyczy.

  5. Nie dotyczy.

  6. 2015 rok – 10 891,80 zł, 2016 rok – 16 974,00 zł, 2017 rok – 3 099,60 zł, 2018 rok – 3 099,60 zł.

  W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Niewiara

  Inspektor ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i dróg

  Urząd Gminy Radziemice

  Tel. 12 385-62-44

  Fax 12 385-60-30

  Załączniki