Instytucja: ROPA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną Gmina Ropa przez ROPA

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
  informację:

  W Urzędzie Gminy Ropa oraz w jednostce organizacyjnej gminy Ropa: Gminnym
  Ośrodku Kultury, prowadzone są media, są to strony
  Internet:http://www.ropa.iap.pl http://www.gokropa.iaw.pl , dodatkowo Urząd
  Gminy w Ropie wydaje dla mieszkańców Biuletyn Informacyjny „Razem” w wersji
  papierowej, cztery razy w roku. Biuletyn informacyjny nie jest zarejestrowany w
  sądzie. Nie posiadamy wersji pdf biuletynu, natomiast na prośbę możemy przesłać
  ostatnie 5 numerów w wersji papierowej.

  Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
  typu promocję wyniosły:

  w roku 2015: 21528,79 zł

  w roku 2016: 19569,94 zł

  w roku 2017: 17883,03 zł

  do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku: 9027,00 zł

  informację przygotował Tomasz Zając inspektor UG Ropa, tel. 18-3534017