Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź informacja publiczna Andrzejewo przez ANDRZEJEWO

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca przesyłam wymagane informacje:

  - Urząd Gminy w Andrzejewie jest wyłącznie wydawcą biuletynu
  informacyjnego Gminne Wieści z Andrzejewa wydawanego dwa razy w roku.
  Wydawnictwo jest zarejestrowane w sądzie.

  -Aktualne wydanie dostępne jest na stronie internetowej gminy Andrzejewo
  pod adresem: www.andrzejewo.pl

  - 5 ostatnich numerów w załączeniu

  - wydatki gminy na ogłoszenia materiały dedykowane, promocję itp. 2015r.
  - 7420,44zł; 2016 r. - 8246,96 zł; 2017 r. - 5362,42 zł; 2018 r. - 
  8419,20 zł

  Z poważaniem

  Piotr Skłodowski

  Sekretarz Gminy Andrzejewo

  --
  Ta wiadomość zawiera informacje chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby.
  Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
  Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
  Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej wykorzystanie, ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem.

  Załączniki