Instytucja: BIELANY

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną przez BIELANY

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18 lipca 2018 r. informuję, że w urzędzie gminy w Bielanach prowadzone są media w postaci publikacji materiałów promocyjnych na 1 stronie gazety „Węgrowskie Bądźmy Razem” (www.lgdbadzmyrazem.pl), audycja „Dzień dobry Podlasie” lub „Przystanek Podlasie” w „Radiu Podlasie”, strona internetowa www.gminabielany.pl i facebook.pl (Urząd Gminy Bielany) oraz publikacja prezentacji multimedialnej na kanale 92 w Sokołowskiej Telewizji Kablowej. Media prowadzone przez samodzielne stanowisko ds. promocji gminy, dowodów osobistych i ew. działalności gospodarczej.

  Ponadto zaznaczam, że gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

  Wydatki na promocję gminy wyniosły:

  2018 r. - 2833,22 zł.

  2017 r. - 10 089,35 zł.

  2016 r. – 20 505,08 zł.

  2015 r. – 25 649, 31 zł.

  Z poważaniem

  Milena Kozak

  Inspektor

  Urząd Gminy w Bielanach

  ul. Słoneczna 2

  08-311 Bielany

  tel. 25 787 80 13 wew. 25