Instytucja: BŁONIE

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BŁONIE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ratusz@um.blonie.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez BŁONIE

  W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8155@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  > informację:
  >
  > - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
  > w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  > samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  > prowadzone są media?; *TAK*
  > - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  > gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  > organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;*Błoński Informator
  > Samorządowy, Urząd Miejski*
  > - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  > http://blonie.pl/p,173,bis-blonski-informator-samorzadowy
  > - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  > czy jest on zarejestrowany w sądzie; *ISSN 1731-2159*
  > - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  > ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  > pdf.;
  > - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  > sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
  > 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
  > roku. *w związku z tym, że informacja, o którą Państwo prosicie jest
  > informacją przetworzoną, uprzejmie proszę o o wykazanie interesu
  > publicznego, któremu wzmiankowane dane mają służyć.*
  >
  Z poważaniem*
  *

  Kierownik Biura Promocji
  Urząd Miejski w Błoniu
  ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
  tel. 22 725 30 04 w. 120
  www.blonie.pl

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres sprawa-8155@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
  > zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >

  --
  Agnieszka Gałkowska

  Załączniki