Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGUTY-PIANKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugbogut@wp.pl z datą Środa, 18 lipca 2018 11:35.

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 18 lipca 2018 11:40

 • Gmina Boguty-Pianki odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji przez BOGUTY-PIANKI

  Uprzejmie informuję, iż w Gminie Boguty-Pianki i w jednostkach organizacyjnych gminy nie są i nie były prowadzone media, dzienniki ani czasopisma. Ponadto w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku Gmina Boguty-Pianki nie miała żadnych wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję.

  Z up. Wójta
  Agnieszka Tymińska
  Podinspektor