Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSZCZYK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@branszczyk.pl> o 2018-07-18 11:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-18 12:27

 • Odp: Fw: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSZCZYK

  <html><head></head><body><p>Dzie&#324; dobry,<br>w odpowiedz na Pa&#324;stwa mail, Gminny Dom Kultury w Bra&#324;szczyku informuje, &#380;e jest wydawc&#261; Miesi&#281;cznika Gminnego pod nazw&#261; "Lokalne Wie&#347;ci Gminne". Gazeta jest wydawana w formie papierowej oraz elektronicznej. Ostatnie 5 numer&#243;w gazety:<br>1.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_02.pdf<br>2.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_03.pdf<br>3.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_04.pdf<br>4.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_05.pdf<br>5.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_06.pdf<br>Gazeta jest dost&#281;pna na stronie Gminy Bra&#324;szczyk:&#160;http://www.branszczyk.pl/</p>
  <p>"Lokalne Wie&#347;ci Gminne" s&#261; zarejestrowane w S&#261;dzie Okr&#281;gowym w Ostro&#322;&#281;ce, pod numerem ISSN 1643-7845, w dniu 23.10.2001 roku.<br>Og&#322;oszenia w "LWG" s&#261; bezp&#322;atne.<br><br>Z wyrazami szacunku<br>Maria Pu&#347;cian<br>Dyrektor Gminnego Domu Kultury&#160;</p>
  <p>Gminny Dom Kultury w Bra&#324;szczyku</p>
  <p>tel 29 679 40 45</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>&#160;</p>
  <p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 13:03 Urz&#261;d Gminy Bra&#324;szczyk &lt;sekretariat@branszczyk.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
  <p><br><br></p>
  <p>&#160;</p><br></body></html>

  Załączniki