Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRWINÓW

  Twoja wiadomość

  Do: brwinow@brwinow.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 11:56.

 • Cd: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRWINÓW

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do poprzedniego mojego maila, wysłanego przed chwilą, przesyłam
  kolejne numery Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Brwinów "Ratusz" -
  zgodnie z Państwa wnioskiem.

  ---

  Łączę pozdrowienia
  - Mirosława Kosiaty

  _____

  cid:part1.04000408.01040808@brwinow.pl

  Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

  Biuro Promocji (PR)

  tel. 22 738 26 29, 22 738 26 18, e-mail: <mailto:promocja@brwinow.pl>
  promocja@brwinow.pl

  Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i
  może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie,
  a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba, która
  otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej skasowanie.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRWINÓW

  Szanowni Państwo,

  Odpowiedź na Państwa pismo z 18 czerwca br. znajdą Państwo w załączeniu wraz
  z dwoma ostatnimi numerami Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Brwinów
  "Ratusz". Kolejne - w następnym mailu.

  ---

  Łączę pozdrowienia
  - Mirosława Kosiaty

  _____

  cid:part1.04000408.01040808@brwinow.pl

  Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów

  Biuro Promocji (PR)

  tel. 22 738 26 29, 22 738 26 18, e-mail: <mailto:promocja@brwinow.pl>
  promocja@brwinow.pl

  Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i
  może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie,
  a także wykorzystywanie informacji przez osoby nieuprawnione. Osoba, która
  otrzymała wiadomość omyłkowo, proszona jest o jej skasowanie.

  Załączniki