Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • media w gminie przez GRODZISK MAZOWIECKI

  IP.1431.64.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog

  Ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Państwa wystąpienie, informuję, że Ośrodek Kultury Gminy
  Grodzisk Mazowiecki wydajeGrodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne BOGORIA
  oraz prowadzi lokalną rozgłośnię radiową BOGORIA.

  Radia można słuchać w Internecie: www.onlineradio.pl/bogoria-grodzisk
  <http://www.onlineradio.pl/bogoria-grodzisk> .

  Pismo jest zamieszczane w Internecie z miesięcznym opóźnieniem, jako
  numery archiwalne. Obecnie strona jest w przebudowie. Podaję ogólny
  adres strony pisma /www.centrumkultury.eu/gazeta-bogoria
  <http://www.centrumkultury.eu/gazeta-bogoria> /

  W sprawie ostatnich 5 numerów„BOGORII”w formie elektronicznej proszę
  skontaktować się z redakcją:

  *Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne "Bogoria"**
  *ul. Spółdzielcza 9
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  *Tel. 022 734 79 14**
  *e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl <mailto:redakcja@gazetabogoria.pl>**

  *Redaktor naczelny*- Krzysztof Bońkowski

  W odpowiedzi na pytanie o wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały promujące gminę, przesyłam w załączniku wykaz
  wnioskowanych przez Państwa danych.

  Z poważaniem

  Ewa Kania

  Koordynator ds. informacji publicznej

  Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

  Załączniki