Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MAŁKINIA GÓRNA

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@malkiniagorna.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:03.

 • FW: Gmina Małkinia Górna - informacja publiczna przez MAŁKINIA GÓRNA

  ---
  Pozdrawiam,
  Urszula Rytel
  Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami
  Tel. 29 644 29 87
  e-mail: urytel@malkiniagorna.pl <mailto:urytel@malkiniagorna.pl>

  Urząd Gminy
  Ul. Przedszkolna 1
  07-320 Małkinia Górna
  Tel. 29 644 80 00
  Fax. 29 74 55 118
  <http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
  e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

  Załączniki

 • Gmina Małkinia Górna - informacja publiczna przez MAŁKINIA GÓRNA

  ---
  Pozdrawiam,
  Urszula Rytel
  Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami
  Tel. 29 644 29 87
  e-mail: urytel@malkiniagorna.pl

  Urząd Gminy
  Ul. Przedszkolna 1
  07-320 Małkinia Górna
  Tel. 29 644 80 00
  Fax. 29 74 55 118
  <http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
  e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

  Załączniki