Instytucja: OBRYTE

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp na informację publiczną przez OBRYTE

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Obrytem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
  przekazuje następujące dane:

  w żadnym z wydziałów w Urzędzie Gminy Obryte, ani w podległej jednostce
  nie są prowadzone media,

  gmina nie prowadzi dziennika ani czasopism.

  Wydatki poniesione na promocję:

  - w 2015 r. - 51 533,02 zł

  - w 2016 r. - 42 231,00 zł

  - w 2017 r. - 44 891,76 zł

  - w 2018 r. (do dnia udzielenia odpowiedzi) - 30 075,00 zł.

  Z poważaniem

  Alina Szczerba