Instytucja: 

ŚWIDNICA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez ŚWIDNICA

  OK.1431.59.2018

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

  Ad 1 Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media

  Tak (Miejska Biblioteka Publiczna)

  Ad 2
  Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Miejska Biblioteka Publiczna wydaje dwutygodnik Moja Świdnica

  Ad 3 Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  http://mojaswidnica.pl/

  Ad 4
  Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  Tak – Numer rejestru prasowego 432

  Ad 5 Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Poszczególne numery (6,7,8,9,10,11) przesyłam w załączniku.
  Numery gazety (oprócz ostatniego) są na stronie mojaswidnica.pl w zakładce e-wydania

  Ad 6 Wydatki na promocję poniesione przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (billboardy reklamowe z działkami budowlanymi przy ul. Sudeckiej i ogłoszenia w prasie w tym temacie oraz plakaty i wizualizacje mieszkań przeznaczonych do sprzedaży) wynoszą:

  2015 - 3 972,90 zł brutto

  2016 - 7 011,00 zł brutto
  2017 - 393,60 zł brutto

  do dnia 23.07.2018 - 332,10 zł brutto

  Wydział Promocji- w załączniku
  Referat Turystyki- plik załączony
  Miejska Biblioteka Publiczna- plik załączony

  Z poważaniem

  Elżbieta Łopacka
  Inspektor Wydziału Organizacji i Kadr
  Urząd Miejski w Świdnicy
  tel. 74 856 29 18
  fax 74 856 87 21
  http://www.um.swidnica.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Mon, 16 Jul 2018 07:05:08 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  --

  Pozdrawiam
  Adrianna Nieradka
  Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta Szymona Chojnowskiego

  tel. 74 856 28 39

  Załączniki

  • um
  • fb
  • www
  • TEKSTY_PROMOCYJNE_ZAKUPIONE_PRZEZ_REFERAT_TURYSTYKI_SOK-1.docx
  • Watchdog-promocjaa.xlsx
  • ms_08_portal.pdf
  • Moja_Świdnica.zip
  • ms_06_portal.pdf
  • ms_07_portal.pdf
 • Fw: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez ŚWIDNICA

  Dzień dobry,
  wysłałam do Państwa meila z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierającego załączniki o pojemności ok. 40 MB. W razie nieotrzymania poprzedniego meila zawierającego załączniki proszę o informację, a postaram się przesłać załączniki w kilku wiadomościach.

  Z poważaniem

  Elżbieta Łopacka
  Inspektor Wydziału Organizacji i Kadr
  Urząd Miejski w Świdnicy
  tel. 74 856 29 18
  fax 74 856 87 21
  http://www.um.swidnica.pl

  Załączniki

  • um_xrUxIbI
  • fb_jPWANeJ
  • www_s5ehCuY
 • Urząd Miejski w Świdnicy - odpowiedź na wniosek przez ŚWIDNICA

  Dzień dobry,

  w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  --
  Aurelia Nowakowska
  Wydział Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego w Świdnicy
  tel. (74) 856 29 42

  Załączniki

  • SKM_C25818080309120.pdf