Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Witam!

  List na adres "poczta@ostrowmaz.pl" datowany 18 lipca 2018 (11:35:52),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  poczta@ostrowmaz.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

  Załączniki

 • udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Pani

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Pan

  Szymon Osowski

  Bartosz Wilk

  Członkowie Zarządu

  Sieć Obywatelska Watchog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  03-605 Warszawa

  sprawa-8311@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  OP-P.1431. 2 .2018

  Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. dotyczący
  udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 61 Konstytucji
  przekazuję informacje:

  - Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka wydaje bezpłatny biuletyn miejski
  "ostrowmaz.pl",

  - Jednostką odpowiedzialną za wydawanie biuletynu jest Wydział Organizacji,
  Spraw Obywatelskich i Promocji,

  - Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów
  Mazowiecka <http://www.ostrowmaz.pl/page/informacje-z-zycia-miasta>
  http://www.ostrowmaz.pl/page/informacje-z-zycia-miasta

  - Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie, jest natomiast nadany numer
  ISSN,

  - W załączeniu przysyłamy 5 ostatnich numerów w formacie pdf,

  - Informacja o wydatkach poniesionych na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
  materiały dedykowane w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia udzielenia
  odpowiedzi na wniosek) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

  W załączeniu:

  1. Pięć ostatnich numerów Biuletynu Miejskiego "ostrowmaz.pl".

  2. Informacja o wydatkach poniesionych na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane w roku 2015, 2016, 2017 i 2018

  (dwa numery w tej, 3 numery w kolejnej wiadomości)

  Anna Kacpura

  Zespół ds. promocji miasta

  tel. 29 679 54 66

  Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

  Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

  tel. 29 679 54 50 fax 29 679 54 22

  <http://www.ostrowmaz.pl/> www.ostrowmaz.pl

  Załączniki

 • udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Uzupełnienie wiadomości: 3 kolejne numery biuletynu

  Anna Kacpura

  Zespół ds. promocji miasta

  tel. 29 679 54 66

  Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji

  Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

  tel. 29 679 54 50 fax 29 679 54 22

  <http://www.ostrowmaz.pl/> www.ostrowmaz.pl

  Załączniki