Instytucja: 

ŚWIDNICA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_UWaa39U.txt
 • Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

  Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

  SRP.1431.28.2018

  *Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
  Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
  Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  ***

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
  16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
  informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
  koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i archiwalnych
  (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia udzielenia odp. na
  wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie z art. 13 ust. 2
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie do dnia 12
  września 2018 r.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. a/a

  Sporządził
  1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

  --
  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:{{ email }}
  www.gmina.swidnica.pl
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

  W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA

  Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

  SRP.1431.28.2018

  *Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
  Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
  Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  ***

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
  16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
  informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
  koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i archiwalnych
  (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia udzielenia odp. na
  wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie z art. 13 ust. 2
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie do dnia 12
  września 2018 r.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. a/a

  Sporządził
  1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

  --
  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:{{ email }}
  www.gmina.swidnica.pl
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

 • Fwd: Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

  Wiadomość nie trafiła do właściwej skrzynki z powodów technicznych.
  Przekazano ją na adres główny Sieci Watchdog. KBatko

  ---
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: Odp. na wniosek o informacje publiczną
  Data: 2018-07-26 15:20
  Od: Rzecznik UG Świdnica <{{ email }}>
  Do: {{ email }}

  --- Treść przekazanej wiadomości ---

  TEMAT:
  Odp. na wniosek o informacje publiczną

  DATA:
  Thu, 26 Jul 2018 15:10:22 +0200

  NADAWCA:
  Rzecznik UG Świdnica <{{ email }}>

  ADRESAT:
  {{ email }}

  Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

  SRP.1431.28.2018

  Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
  Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
  Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  przesłany 16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty
  elektronicznej informuję, że w związku z obszernym zakresem
  informacji oraz koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i
  archiwalnych (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia
  udzielenia odp. na wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie
  z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie
  do dnia 12 września 2018 r.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. a/a

  Sporządził
  1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

  --
  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:{{ email }}
  www.gmina.swidnica.pl [5]
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

  W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

  --
  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:{{ email }}
  www.gmina.swidnica.pl [5]
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

  Links:
  ------
  [1] http://www.siecobywatelska.pl
  [2] http://www.watchdogportal.pl
  [3] http://www.funduszesoleckie.pl
  [4] http://www.informacjapubliczna.org
  [5] http://www.gmina.swidnica.pl

 • Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

  Świdnica, dnia 12 września 2018 r.

  SRP.1431.28.2018

  *Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
  Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
  Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  *

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
  16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
  oraz mając na uwadze pismo z dnia
  26 lipca br. dot. terminu wydłużenia udzielenia odpowiedzi, w załączeniu
  przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek.

  Załączniki:
  5 ostatnich plików Biuletynu Informacyjnego „Wieści z Gminy” w formacie pdf

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. a/a

  Sporządził
  1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

  --
  Z poważaniem
  Janusz Waligóra
  Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
  Urząd Gminy Świdnica
  ul. B. Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  e-mail:{{ email }}
  www.gmina.swidnica.pl
  Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
  Tel. kom. +48-600-966-858
  Fax: +48-74-852-02-74

  Załączniki

  • ug_wiesci_2015-10.pdf
  • ug_wiesci_2016-07.pdf
  • ug_wiesci_2017-08.pdf
  • ug_wiesci_2018-02.pdf
  • ug_wiesci_2018-08.pdf
  • SRP.1431-28-2018.pdf