Instytucja: 

PUŁTUSK

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK

         

   
   Dzień dobry,
   
   
  W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:
   
   
   
  AD1. oraz AD2. 

  Gmina Pułtusk jest wydawcą czasopisma samorządowego „Pułtusk nowoczesnym miastem z tradycjami”. 

  AD3. 

  http://pultusk.pl/bezplatny-kwartalnik-gminy-pultusk/
   
   
   
  AD4.
   
  Wydawane przez Gminę Pułtusk czasopismo jest zarejestrowane w sądowym rejestrze dzienników i czasopism w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.
   
   
   
  AD5. 

  Do pobrania pod ww. linkiem.
   
   
   
  AD6. 

  Informuję, ze wnoszą Państwo o dostęp do informacji publicznej mającej charakter przetworzony, ponieważ zebranie danych, o które Państwo wnoszą wymaga przetworzenia informacji.
   
  Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz.U. 01.112.1198 t.j.) stanowi: „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego”. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. IOSK 1365/11 „domaganie się dostępu do informacji publicznej mającej charakter przetworzony, jest zasadne jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, iż jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeśli zaś żądanie to związane jest z prywatnym interesem wnioskodawcy, który zamierza uzyskane informacje wykorzystać w postępowaniu sądowym, zasadne jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej”. (M.Prawn.2011/23/1242; 1083943; Dz.U.2001.112.1198: art.3 ust.1 pkt1; art.16 ust.1).
   
  Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze prosimy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma o sprecyzowanie wniosku oraz wykazanie w jakim zakresie uzyskanie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
   

   
   Z poważaniem
   
  Aneta Purzycka 

  Kierownik Samodzielnego Referatu Turystyki i Promocji
   
  Urzędu Miejskiego w Pułtusku