Instytucja: 

RADZYMIN

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: [Spam] Wniosek o informacje publiczną przez RADZYMIN

  Twoja wiadomość

  Do: Sekretariat UMIG
  Temat: [Spam] Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18 lipca 2018 11:35:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 18 lipca 2018 11:44:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Prośba o doprecyzowanie pytania - Wniosek o informacje publiczną przez RADZYMIN

  Dzień dobry,

  Wpłynął do nas poniższy wniosek o informację publiczną i mam prośbę o doprecyzowanie ostatniego pytania. Piszą w nim Państwo „…informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję”. Co mamy rozumieć pod określeniem „materiały dedykowane lub innego typu promocja”? Czy chodzi o wydatki poniesione na wszelką płatną promocję w mediach zewnętrznych (prasa, radio, telewizja, internet)?

  Uprzejmie proszę o odpowiedź z doprecyzowaniem ostatniego pytania do poniedziałku 23 lipca do godz. 19:00.

  Z wyrazami szacunku,

  Dominika Krzyżanowska-Kidała
  kierownik Referatu Promocji i Informacji
  <mailto:{{ email }}> e: {{ email }}
  <tel:22%20667%2068%2048> t: 22 667 68 48 <tel:733%20652%20714> k: 733 652 714

  Urząd Miasta i Gminy Radzymin
  pl. T. Kościuszki 2
  05-250 Radzymin
  <http://www.radzymin.pl/> www.radzymin.pl
  <http://www.facebook.com/GRadzymin> www.facebook.com/GRadzymin

  Załączniki

  • image001.png
 • FW: Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną, nr sprawy UMiG Radzymin B.1431.52.2018 przez RADZYMIN

  Szanowni Państwo,

  Przesyłam poniżej i w załączeniu odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną z dn. 18 lipca 2018 r.

  Odnośnie ostatniego pytania z wniosku, nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie pytania. W związku z tym zostało ono przez nas zinterpretowane jako pytanie o wydatki poniesione na wszelką płatną promocję w mediach zewnętrznych, tj. innych niż własne kanały komunikacyjne gminy Radzymin.

  Odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej
  z dn. 18 lipca 2018 r.
  Nr sprawy: B.1431.52.2018
  Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
  Tak

  Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.
  Gazeta – gminny biuletyn informacyjny „Radzyminiak”, wydawany przez gminę Radzymin.

  Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.
  Biuletyn informacyjny gminy Radzymin „Radzyminiak” dostępny jest na stronie www.radzymin.pl<http://www.radzymin.pl> w sekcji „Dla Mieszkańców” (menu po lewej stronie), pod punktem: „Biuletyn informacyjny Gminy Radzymin „Radzyminiak”.

  Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  Tak, Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, poz. Pr 3716.

  Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
  Przesyłamy w załączeniu w formie elektronicznej w formacie PDF ostatnie pięć numerów biuletynu informacyjnego gminy Radzymin „Radzyminiak”.

  Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje 2015, 2016, 2017 i do udzielenia odpowiedzi na wniosek 2018 roku.
  Gmina Radzymin poniosła następujące wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i inne formy płatnej promocji w mediach innych niż własne media gminne (koszt brutto):

  - rok 2015: 15 371,80 zł

  - rok 2016: 30 496,70 zł

  - rok 2017: 28 709,51 zł

  - 01.01.2018-30.07.2018: 13 170,10 zł

  Z wyrazami szacunku,
  Katarzyna Kamińska
  Sekretariat Burmistrza Radzymina

  Załączniki

  • image002_E7uBoYR.jpg
  • Biuletyn_radzyminiak_6_wydanie_swiateczne.pdf
  • Biuletyn_radzyminiak_7_wydanie.pdf
  • Biuletyn_radzyminiak_3_wydanie.pdf
  • Biuletyn_radzyminiak_4_wydanie.pdf
  • Biuletyn_radzyminiak_5_wydanie.pdf
  • B.1431.52.2018_Odpowiedz_Burmistrza_Radzymina_Siec_Obywatelska_Wat.pdf