Instytucja: REPKI

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez REPKI

  Twoja wiadomość

  Do: gminarepki@list.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 11:51.

 • odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - Urząd Gminy Repki przez REPKI

  Stosownie do poniższego wniosku o udostępnienie informacji publicznej – Urząd Gminy Repki udziela odpowiedzi:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? – NIE SĄ PROWADZONE
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY – BRAK PROWADZONYCH MEDIÓW
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - NIE DOTYCZY
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE PROWADZI
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - NIE DOTYCZY- BRAK PROWADZENIA DZIENNIKA LUB CZASOPISMA
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. :

  - w 2015 roku wydatki wyniosły: 28 452,90 zł

  - w 2016 roku wydatki wyniosły: 27 518,52 zł

  - w 2017 roku wydatki wyniosły: 27 063,60 zł

  - w 2018 roku do dziś wydatki wyniosły: 17 395,80 zł

  Z poważaniem

  Iwona Wasilewska –zca Wójta

  Urząd Gminy Repki

  Ul. Parkowa 7

  08-307 Repki

  Tel. 25 787 50 23 wew. 222