Instytucja: SIEDLCE

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIEDLCE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gminasiedlce.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:28.

 • odpowiedź informacja publiczna przez SIEDLCE

  Dzień dobry,

  W związku z otrzymanym wnioskiem informuję :

  - w gminie nie są prowadzone media,

  - gmina nie prowadzi dziennika ani czasopism,

  - informacja o wydatkach na promocję:

  2015 - 30 741,91 zł

  2016 - 59 139,02 zł

  2017 - 68 162,40 zł

  2018 - 52 864, 90 zł

  Jacek Kuźniarski

  Sekretarz Gminy Siedlce

  sekretarz@gminasiedlce.pl <mailto:sekretarz@gminasiedlce.pl>

  tel. 25 63 277 31 wew. 43